Planowane zmiany we władzach spółki Money.pl

Money.pl Sp. z  o.o. informuje, że podjęte zostały decyzje o planowanych zmianach w obszarze władz spółki w roku 2011. Od początku nowego roku funkcję prezesa zarządu obejmie obecny wiceprezes i dyrektor operacyjny – Aleksander Kusz. Zostanie również powołana Rada Nadzorcza, w której funkcję przewodniczącego obejmie obecny prezes zarządu – Arkadiusz Osiak.

„Podjąłem taką decyzję i zaproponowałem obecne zmiany, gdyż odpowiadają one faktycznemu podziałowi obowiązków w firmie. Moja rola stała się od pewnego czasu bardziej nadzorcza, motywująca i doradcza a Aleksander w praktyce zaczął przejmować i realizować kompetencje typowe dla prezesa zarządu. Chcę się bardziej skupić na obserwacji i analizie rynku, przewidywaniu trendów, wyszukiwaniu ciekawych projektów. Oczywiście wciąż pozostaję aktywnym udziałowcem spółki” – komentuje Arkadiusz Osiak.

Aleksander Kusz pracuje w spółce od blisko czterech  lat i jako wiceprezes zarządu i dyrektor operacyjny odpowiada za konstruowanie i realizację budżetu spółki, nadzór nad spółkami Grupy Money.pl i nadzór nad realizacją najważniejszych projektów spółki. Jest jednocześnie prezesem spółki Legalsupport (wydawcy portalu E-prawnik.pl) oraz spółki BusinessClick (sieci reklamy kontekstowej) – obie należą do Grupy Money.pl.

Arkadiusz Osiak jest współzałożycielem portalu Money.pl i udziałowcem spółki oraz jej wieloletnim prezesem. Pod jego zarządem spółka uzyskała pozycję najpopularniejszego portalu finansowego a w ostatnich latach zainwestowała w osiem innych spółek internetowych tworząc Grupę Money. Udziałowcem strategicznym w spółce Money.pl jest grupa medialna Holtzbrinck Networks.

Planowane zmiany we władzach spółki Money.pl 1„Cieszę się z tej nominacji. Postaram się nie zawieść oczekiwań udziałowców spółki. W najbliższych dniach szerzej omówię plany zarządu spółki na najbliższe lata”
– zapowiada Aleksander Kusz.

Arkadiusz Osiak przedstawił informację o planowanych zmianach osobiście na czwartkowym jubileuszu spółki Money.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w spółce od stycznia 2011 roku.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry