Pliki PDF bezpośrednio z Office 12

Microsoft poinformował, że nowa wersja pakietu Microsoft Office, znana obecnie jako Office 12, zostanie wzbogacona o nową możliwość zapisu dokumentów i plików w formacie PDF, bezpośrednio z aplikacji Office. Pozwoli to użytkownikom w łatwy i szybki sposób tworzyć dokumenty posiadające stały format i wygląd, bez względu na wykorzystywaną do ich przeglądania platformę sprzętową i programową. Nowa funkcja ‘zapisz jako pdf’ będzie dostępna w aplikacjach Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, InfoPath, Access, Publisher, Visio oraz OneNote.

Wprowadzenie do Office 12 nowej funkcjonalności zostało podyktowane zmieniającymi się warunkami rynkowymi, które wymagają zaawansowanych możliwości dzielenia się z odbiorcami zewnętrznymi informacjami w formie statycznych dokumentów elektronicznych, a także maksymalnego ograniczenia ryzyka w zakresie bezpieczeństwa danych. Funkcjonalność dotycząca tworzenia bezpośrednio w Office 12 plików w formacie uniemożliwiającym ingerencję w ich zawartość, zwiększy pewność użytkowników, że udostępniane przez nich pliki nie ulegną modyfikacjom przez osoby niepowołane. Jednocześnie zapewni maksymalną wygodę, pozwalając na tworzenie gotowych plików z poziomu aplikacji, w której dokument został wstępnie przygotowany.

‘Nowa funkcjonalność to ogromna wygoda dla przyszłych użytkowników aplikacji Office 12, którzy będą mogli dzielić się ze światem zewnętrznym ważnymi informacjami w postaci statycznych dokumentów, zapisanych bezpośrednio w aplikacji, w której dokument został utworzony. Funkcja tworzenia plików w formacie PDF będzie zdecydowanie przydatna dla wszystkich, którzy w swojej bieżącej pracy wymieniają się dokumentami, a nie mogą ryzykować możliwości wprowadzania do nich zmian przez osoby niepowołane. Jesteśmy przekonani, że nowa funkcjonalność aplikacji Office 12 wpłynie pozytywnie zarówno na efektywność tworzenia dokumentów, jak i ich bezpieczeństwo, a co za tym idzie, wygodę i zadowolenie naszych klientów’ – powiedział Jacek Maśliński, Information Worker Business Group Lead w polskim oddziale Microsoft.

Wzbogacenie istniejącego już w Office 12 wsparcia dla formatów HTML i XML o możliwość zapisywania plików w formacie PDF zapewni użytkownikom więcej opcji w zakresie zarządzania plikami i danymi. Pozwoli jednocześnie na zachowanie wierności dokumentu, dzięki funkcji tworzenia statycznych plików, dostępnych bez względu na wykorzystywaną platformę programową i sprzętową.

http://www.microsoft.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Mobile Trends Conference
04.03.2021 - 05.03.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry