PMR: Polskie firmy wymieniają pecety raz na cztery lata

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez PMR, polskie firmy zatrudniające 50 i więcej pracowników wymieniają swoje komputery osobiste na nowe ze średnią częstotliwością raz na cztery lata. Z wcześniejszych badań PMR wynika, że częstotliwość wymiany pecetów nie uległa zmianie w ciągu ostatnich dwóch lat. Natomiast patrząc w nieco dłuższej perspektywie czasowej można zaobserwować wydłużenie się czasu trwania cyklu wymiany – pod koniec lat 90. polskie firmy wymieniały komputery na nowe w przybliżeniu raz na trzy lata.

Z badania wynika, że częstotliwość wymian komputerów jest bardzo podobna w firmach średnich (50-249 osób) i dużych (250 i więcej osób) oraz w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach.

Według analityków PMR wydłużenie się cyklu wymiany komputerów w ostatnich latach jest konsekwencją tego, że w chwili obecnej nie ma czynników technologicznych, jak np. znaczny wzrost wymagań sprzętowych oprogramowania biurowego, które wymuszałyby częste i masowe wymiany bazy komputerowej w przedsiębiorstwach. W związku z tym obecne plany firm zakładają wymianę pecetów po prostu w momencie ich fizycznego zużycia się.

Wyniki badania zostały opublikowane w raporcie ‘Infrastruktura teleinformatyczna w polskich dużych i średnich firmach 2005-2006’, wydanym we wrześniu 2005 r. Raport jest oparty o wyniki badania telefonicznego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 657 polskich firm zatrudniających 50 i więcej osób z branż produkcyjnej, użyteczności publicznej, handlu, finansów oraz usług.

http://www.pmrpublications.com

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry