Podkarpacie – żyj z pasją

Blisko 150 osób z całej Polski zarejestrowało się do udziału w konkursie „Podkarpacie – żyj z pasją”. Konkurs zorganizowany został w ramach pierwszego etapu kampanii komunikacyjnej Podkarpacia.
Uczestnicy z Gdańska, Warszawy, Wrocławia, ale również Rzeszowa i innych miejscowości leżących na południowym-wschodzie Polski pracują nad przygotowaniem szczegółowych działań, które w dalszej kolejności zostaną wdrożone w ramach promocji województwa.

Ogólne założenia kampanii przygotowali dr Dariusz Tworzydło z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Arkadiusz Michno – dyrektor generalny Ideo sp. z o.o. Jako partnerzy obok wymienionej uczelni i firmy występują: Urząd Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Urząd Marszałkowski oraz Podkarpacki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Zainteresowanie projektem przerosło nasze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy tak dużego udziału szczególnie osób spoza Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Mamy nadzieję że poziom prac, które zostaną nadesłane przez zgłoszonych uczestników będzie wysoki, co pozwoli na ich wdrożenie w kompleksowej kampanii promującej nasz Region. – powiedział Arkadiusz Michno.

Cieszy nas szczególnie to, że do udziału w kampanii zgłosili się nie tylko reprezentanci naszego regionu. Są wśród nich zarówno studenci, uczniowie, jak i osoby pracujące, na stałe zamieszkujące nie tylko Podkarpacie. Z informacji jakie posiadamy od uczestników wnioskuję, mamy szanse na bardzo ciekawe pomysły, które następnie nagrodzimy i wdrożymy – stwierdził dr Dariusz Tworzydło, prof. WSIiZ.

Projekty można składać po uprzednim zarejestrowaniu swojego udziału na stronie www.twojepodkarpacie.pl do końca listopada 2006 roku. Jury złożone z przedstawicieli organizatora będzie oceniać prace pod względem ich kreatywności, poziomu merytorycznego, jakości graficznej oraz możliwości wykorzystania w promocji województwa. Szczegółowe informacje można uzyskać na w/w stronie internetowej oraz u organizatorów.

www.twojepodkarpacie.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024

Najnowsze wpisy

Podkarpacie – żyj z pasją

Zainicjowano pierwszy etap kampanii wizerunkowej Podkarpacia. Etap ten ma charakter konkursu, skierowanego do młodych, kreatywnych. Głównym założeniem konkursu jest poszukiwanie pomysłów, które następnie zostaną wdrożone w ramach kampanii wizerunkowej.
Pierwszy etap kampanii – konkurs „Podkarpacie – żyj z pasją”  został rozpoczęty. Przedsięwzięcie ma mieć charakter cykliczny, zaś zainicjowana kampania promująca Podkarpacie będzie bezterminowa. Przedmiotem oceny podczas pierwszego etapu kampanii, będą projekty, niosące ze sobą przesłanie prowokujące do zmiany negatywnego myślenia oraz ukazanie podkarpackich firm, jako tych które oferują nowe miejsca pracy. Arek Michno (Dyrektor Generalny Ideo): Organizując konkurs wierzymy, iż dotrzemy z przekazem do osób młodych, ambitnych, którzy nie pozostają obojętni wobec swojej przyszłości. Naszym zamierzeniem jest złamanie stereotypów i zatrzymanie powszechnego „narzekania”, że na Podkarpaciu jest źle, nie ma pracy i nie można nic osiągnąć. Poprzez konkurs, chcemy skłonić młodych ludzi do refleksji i kreatywnej dyskusji. Korzyści są obustronne: Podkarpacie zyska nowe pomysły na promocję, skierowaną do młodych ludzi, a uczestnicy otrzymują możliwość wyrażenia własnej wizji swojego otoczenia oraz mają szansę na znalezienie interesującej pracy z perspektywami rozwoju. Dodatkową nagrodą będzie zrealizowanie najciekawszego pomysłu lub kreacji podczas kampanii promocyjnej województwa.

Organizatorami kampanii są: Zakład Public Relations Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Ideo, Urząd Miasta Rzeszowa oraz podkarpacki oddział Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Dariusz Tworzydło (Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. Public Relations): Zapraszamy wszystkie podmioty, które chcą aktywnie zaangażować się w promocję Podkarpacia. Konkurs oraz kampania mają charakter otwarty. Wierzymy, że wraz z firmami, które dotychczas się zgłosiły i tymi które wyrażą zainteresowanie udziałem w projekcie, a także młodymi twórcami będziemy prezentować nieznany dotąd ale ciekawy obraz Podkarpacia.

Założeniem projektu jest m.in. przekonanie młodzieży, że na Podkarpaciu nie tylko można zdobyć wiedzę, ale również otrzymać perspektywiczną pracę, dzięki której rozwój i kariera stanie się osiągalna. Dlatego do projektu włączane są firmy, które docelowo chcą zatrudniać młodych twórców, lub będą proponowały im staże i praktyki. Konkurs będzie szansą do zaprezentowania przez studentów, absolwentów oraz młodych ambitnych osób ciekawych pomysłów i marzeń, a docelowo będzie pomostem prowadzącym do zbudowania oraz realizacji nowej strategii promocji Podkarpacia.

www.twojepodkarpacie.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top