PoGGadaj z UKE

GG:853 – to teraz oficjalny numer GG Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl) kierowanego przez Prezes Annę Streżyńską.

Użytkownicy komunikatora Gadu-Gadu mogą otrzymywać interesujące informacje dotyczące  poradnictwa konsumenckiego z zakresu rynku telekomunikacyjnego,  jak i  pracy  Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bezpośrednio na swoje GG. Wystarczy napisać wiadomość na nr GG: 853.

Numer GG UKE działa na zasadzie autorespondera, zatem informacje przesyłane są automatycznie, w zależności od wybranej przez użytkownika konkretnej komendy, z dostępnej listy komend dotyczących m.in. składania reklamacji czy polubownego zakończenia sporu w drodze mediacji.

– Chodzi nam o to, by wykorzystywać nowe formy komunikacji z naszymi klientami, więc będziemy chcieli poszerzyć możliwość kontaktu z UKE poprzez inne środki komunikacji – mówi Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wdrożenie Gadu-Gadu jako nowej formy komunikacji poprzedzono wielomiesięcznymi testami. Nr GG wyposażony jest w specjalny system masowej obsługi korespondencji – tzw. bot. Dzięki temu, możliwa jest szybka i sprawna obsługa nadsyłanych wiadomości od internautów.

Użytkownicy Gadu-Gadu to przede wszystkim użytkownicy różnego rodzaju usług telekomunikacyjnych. Do nich właśnie kierowane jest GG UKE, będące kolejnym „poza urzędowym” działaniem Prezesa UKE mającym na celu dotarcie do jak największego grona Konsumentów oraz zwiększanie świadomości praw Konsumenta, jako użytkowników tych usług.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top