Polkomtel posiada certyfikat SAP

SAP Polska poinformowała, że Polkomtel S.A. jest pierwszym klientem w Polsce, który posiada certyfikowany przez SAP Ośrodek Specjalizacji Klienta (ang. CCC, Customer Competence Center). Ośrodek Specjalizacji Klienta (OSK) to jednostka organizacyjna powoływana przez klienta SAP. Jako centrum specjalistycznej wiedzy, OSK wspomaga wdrożenie rozwiązań SAP, ich rozwój i serwis oraz podnoszenie jakości procesów biznesowych i systemów, w których wykorzystuje się oprogramowanie SAP.

Aby otrzymać certyfikację SAP, każdy OSK poddawany jest procedurze audytowej. Eksperci SAP szczegółowo analizują procesy i procedury serwisowe oraz sprawdzają ich efektywność. W czasie audytu, OSK w Polkomtelu otrzymał 71 punktów tj. 95% ilości maksymalnej. Do uzyskania certyfikacji wystarczyłoby 55 punktów.

Na specjalną uwagę i wyróżnienie zasługuje doskonale udokumentowana i wdrożona procedura rozwoju oprogramowania, programy szkoleniowe dla użytkowników rozwiązań SAP oraz komunikacja wewnętrzna w zakresie toczących się projektów wdrożeniowych SAP.

W OSK pracuje blisko 30 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wspierają oni prawie 1500 użytkowników oprogramowania SAP w 24 lokalizacjach.

“Posiadanie OSK to bliższa współpraca z SAP oraz możliwość wymiany informacji i doświadczeń z innymi organizacjami CCC na świecie w ramach społeczności CCCNet – mówi Marek Tokarski, Dyrektor Departamentu SAP w Polkomtel S.A. – Ponadto OSK umożliwia nam wypracowanie najlepszych praktyk biznesowych w ramach organizacji; szybką i efektywną obsługę zgłoszeń użytkowników końcowych oraz łatwiejsze i szybsze wdrażanie nowych rozwiązań. Równie ważną i wymierną korzyścią finansową dla firmy są niższe opłaty serwisowe.”

http://www.sap.com/poland

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry