Popularność serwisów wideo w Polsce, Danii, Rosji i na Węgrzech

Gemius analizuje popularność serwisów wideo w Polsce, Danii, Rosji i na Węgrzech – czterech z 23 krajów Europy, w których realizowane jest badanie gemiusAudience.

 

 

Użytkownicy internetu w Danii znacznie chętniej oglądają telewizję online niż internauci w Polsce, Rosji i na Węgrzech. Natomiast zasięg serwisów VOD na Węgrzech jest niemal dziewięć razy wyższy niż w Danii. To kilka wniosków, które można wyciągnąć porównując wyniki badania gemiusAudience na czterech rynkach: Polski, Rosji, Danii i Węgier.

Z porównania wyników badania gemiusAudience (w Polsce Megapanel PBI/Gemius) za luty 2010 roku i luty 2011 roku wynika, że w Polsce, Danii i na Węgrzech spada popularność serwisów telewizji internetowej. To zjawisko jest najbardziej zauważalne w Polsce, gdzie zasięg serwisów oferujących telewizję internetową spadł w stosunku do poprzedniego roku o trzy punkty procentowe. Odwrotna sytuacja ma miejsce w Rosji, gdzie telewizja internetowa działa najkrócej spośród wszystkich badanych krajów. W analizowanym okresie na tym rynku odnotowano wzrost zasięgu telewizji internetowej o cztery punkty procentowe. Natomiast rynek duński jest jedynym, gdzie w badanym czasie zasięg telewizji online przekroczył 40 proc.

Analizie poddano również wiek użytkowników telewizji online. W Danii i na Węgrzech widzowie telewizji online są  znacznie starsi niż w pozostałych krajach. Podczas, gdy na Węgrzech odsetek internautów oglądających telewizję online w grupie wiekowej 55+ przekracza 35 proc.,  w Danii wynosi około 20 proc., a w Polsce i Rosji utrzymuje się  na poziomie około 10 proc. Ponad połowa polskich i rosyjskich internautów, którzy oglądają telewizję online, należy do najmłodszej grup wiekowej biorącej udział w badaniu.

Wykres nr 1. Porównanie widowni telewizji online w  czterech krajach wg wieku

Popularność serwisów wideo w Polsce, Danii, Rosji i na Węgrzech 1
Źródło: Gemius,  gemiusAudience, Gemius Hungary Kft. & Ipsos, gemius/Ipsos Audience,
Megapanel PBI/Gemius, 02.2011

Wyniki badań wskazują, że serwisy VOD (Video on Demand) w internecie cieszą się największą popularnością na Węgrzech. Zasięg serwisów VOD w tym kraju wynosi blisko 19 proc. i w porównaniu do ubiegłorocznych wyników badań, wzrósł niemal dwukrotnie. Dla porównania, w Danii zasięg serwisów VOD wynosi niecałe 3 proc. W Polsce, zarówno w lutym 2010 roku, jak i w lutym 2011 roku, z internetowych serwisów VOD korzystało około 15 proc. użytkowników internetu.

Analitycy Gemius sprawdzili również jaką popularnością w badanych krajach cieszył się serwis YouTube. Największą zwolenników tego serwisu odnotowano wśród internautów w Polsce i na Węgrzech. Zgodnie z danymi z badania gemiusAudience za luty 2011 rok (w Polsce znanym jako Megapanel PBI/Gemius), na Węgrzech z tego serwisu korzystało blisko 70 proc. internautów, a w Polsce ten odsetek wyniósł 63 proc.

Wykres nr 2. Zasięg serwisu YouTube.com w wybranych krajach

Popularność serwisów wideo w Polsce, Danii, Rosji i na Węgrzech 2
Źródło: Gemius,  gemiusAudience, Gemius Hungary Kft. & Ipsos, gemius/Ipsos Audience, Megapanel PBI/Gemius, 02.2010, 02.2011

Najniższy zasięg serwisu YouTube odnowowano w Rosji. Jednak należy zauważyć, że wskaźnik ten wzrósł o 15 punktów procentowych zaledwie w ciągu jednego roku. Był to największy wzrost dotyczący tego serwisu  odnotowany we wszystkich analizowanych krajach. Rynek internetu w Rosji rozwija w szybkim tempie i można przypuszczać, że popularność serwisów wideo i telewizji internetowej w tym kraju nadal będzie rosła. Na utrzymanie się tego trendu wpływ będzie miało niewątpliwie powodzenie takich serwisów jak: rutube.ru, video.mail.ru, video.yandex.ru oraz smotri.com, które z roku na rok przyciągają nowych użytkowników.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top