Popyt i podaż na rynku pracy

W I kwartale 2008 roku, tradycyjnie już, najwięcej ofert pracy miały do zaoferowania branże handel i sprzedaż (ponad 12 tys.) oraz finansowa (blisko 7 tys.). W sumie stanowiły one jedną trzecią wszystkich ofert – wynika z cyklicznego raportu „Rynek pracy specjalistów”, przygotowywanego przez ekspertów Pracuj.pl. Po raz pierwszy eksperci Pracuj.pl zbadali także rynek z punktu widzenia pracownika. Po przeanalizowaniu zainteresowania ofertami z poszczególnych branż i działów, powstał unikalny wskaźnik – Pracuj Index.

W pierwszej piątce branż oferujących najwięcej propozycji pracy znalazły się również: telekomunikacja i zaawansowane technologie, budownictwo i nieruchomości oraz przemysł ciężki. Najmniej ofert pochodziło z przemysłu chemicznego oraz turystyki, hotelarstwa i gastronomii, a także z branży usług prawnych, choć w porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku liczba propozycji z tego sektora wzrosła o 26%.

– Branża handel i sprzedaż jest bez wątpienia motorem polskiego rynku pracy, ale cieszy też wysoka pozycja branży telekomunikacji i zaawansowanych technologii, bo właśnie ona jest miernikiem nowoczesności gospodarki – komentuje wyniki badania Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, do której należy Pracuj.pl.

Popyt i podaż na rynku pracy 1

Handlowiec na Mazowszu bez problemu znajdzie pracę

Analiza oferty pracy według działów w firmach wykazuje ogromny popyt na pracowników działów handlowych. Zapotrzebowanie na nich wzrosło w stosunku do ostatniego kwartału 2007 aż o 95%. W I kwartale tego roku bardzo poszukiwani byli także pracownicy działów technologicznych oraz księgowości. Na kolejnych miejscach uplasowały się działy: IT – oprogramowanie oraz obsługi klienta i call center. Najmniej kandydatów poszukiwano do działów tłumaczeń.

Popyt i podaż na rynku pracy 2

Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, najwięcej ofert pracy generowało województwo mazowieckie, proponując w I kwartale tego roku ponad 14 tys. miejsc pracy. Na drugim miejscu uplasowało się dolnośląskie, które miało do zaoferowania ponad dwukrotnie mniej miejsc (5513) niż mazowieckie. Kolejne pozycje w zestawieniu zajęły województwa śląskie i wielkopolskie, pierwszą piątkę zamyka natomiast województwo małopolskie. Najmniej ofert w badanym okresie pochodziło z województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, stanowiły one w sumie niecałe 5% wszystkich ofert.

 

–  Sytuacja na rynku pracy w centralnej i południowej Polsce jest zdecydowanie lepsza od tej we wschodniej części naszego kraju i ta tendencja niestety się utrzymuje – dodaje Przemysław Gacek.

Popyt i podaż na rynku pracy 3

Pracuj Index – czyli nowe spojrzenie na rynek pracy

 

Po raz pierwszy eksperci Pracuj.pl zbadali także rynek pracownika, analizując zainteresowanie ofertami z poszczególnych branż i działów. W ten sposób powstał unikalny wskaźnik – Pracuj Index.


PRACUJ INDEX – Wskaźnik obrazuje relację między zapotrzebowaniem na pracowników (mierzonym liczbą ofert pracy) a popytem na pracę (mierzonym oglądalnością ogłoszeń). Wskaźnik dodatni oznacza większą podaż ofert pracy i mniejszy popyt na nie wśród kandydatów, ujemny zaś relację odwrotną, czyli większy popyt na pracę wśród kandydatów i mniejszą podaż miejsc pracy.

Z pierwszego zestawienia wynika, że o rynku pracownika możemy mówić w przypadku telekomunikacji i zaawansowanych technologii; bankowości, finansów i ubezpieczenia; przemysłu ciężkiego, IT, handlu i sprzedaży oraz budownictwa i nieruchomości, a także w odniesieniu do przemysłu lekkiego. Najwyższy dodatni Pracuj Index wskazuje branże, odnotowujące największe problemy z rekrutacją pracowników.

 

Z rynkiem pracodawcy mamy natomiast do czynienia w branżach: turystyka, hotelarstwo, gastronomia oraz prawo i obsługa prawna; edukacja, kształcenie, szkolenia; transport, logistyka oraz przemysł farmaceutyczny; branża FMCG; przemysł chemiczny, a także marketing, media i reklama. W tych branżach to pracodawcy dyktują warunki zatrudnienia i mogą przebierać w kandydatach zainteresowanych ofertami pracy. Największy wybór mają pracodawcy z branż o najniższym ujemnym wskaźniku Pracuj Index – obsługi prawnej i turystyki.

 

Popyt i podaż na rynku pracy 4

Eksperci Pracuj.pl wyliczyli również Pracuj Index dla poszczególnych działów w firmach. Wyniki tej analizy są dość zbieżne z wynikami analizy liczby ofert pracy według działów w firmach. Największe problemy z rekrutacją odnotowały działy: technologiczny, IT – oprogramowanie, handlowy, produkcji oraz księgowości. Natomiast największe ujemne wskaźniki Pracuj Index i tym samym najmniejsze problemy z rekrutacją zanotowały działy: tłumaczeń, prawny, personalny i kontroli jakości.

 

– Wskaźnik Pracuj Index pokazuje, że zjawisko rynku pracownika dotyczy tylko niektórych branż i zawodów – komentuje Przemysław Gacek. – Z jednej strony mamy na rynku pracy programistów, którzy zarabiają już nawet po kilkanaście tysięcy złotych i o których „biją się” pracodawcy. Z drugiej strony jednak, pracownicy edukacji i szkoleń czy turystyki mają problem ze znalezieniem pracy i to oni muszą się dostosować do wymagań pracodawców.

Popyt i podaż na rynku pracy 5

Źródło: Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2008, Pracuj.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top