Porównanie polskich firm ze światową czołówką

Od 1997 roku magazyn „Fortune” wraz z globalną firmą doradczą Hay Group publikuje wyniki rankingu „Most Admired Companies”. W tym roku po raz pierwszy polskie przedsiębiorstwa będą mogły porównać się ze światową czołówką, bowiem organizatorzy rankingu – Hay Group oraz „Fortune” – udostępnili firmom nowe narzędzie diagnostyczne oparte na wynikach badania. Benchmark „Against the best” – dostępny on-line – służy do porównywania praktyk biznesowych z zakresu rozwoju przywództwa, wdrażania strategii biznesowych oraz zarządzania w okresie spowolnienia gospodarczego. Polscy przedsiębiorcy mogą z niego skorzystać bezpłatnie od lipca br.

Tegoroczna edycja badania „Most Admired Companies” (MAC) po raz pierwszy objęła dwa dotychczas osobne rankingi, realizowane wspólnie przez Hay Group oraz magazyn „Fortune” – „America’s Most Admired Companies” (AMAC) oraz „World’s Most Admired Companies” (WMAC). W tegorocznym rankingu za najbardziej podziwiane na świecie firmy uznane zostały m.in.:
1.    Apple,
2.    Berkshire Hathaway,
3.    Toyota Motor,
4.    Google,
5.    Johnson& Johnson,
6.    Procter & Gamble,
7.    Southwest Airlines,
8.    FedEx,
9.    General Electric,
10.    Microsoft.
Metoda badawcza – Na podstawie listy „Fortune 1000” oraz „Fortune Global 500” wytypowano przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu. Następnie dokonywana była ich ocena każdej z firm w oparciu o 9 kluczowych kryteriów. Są to m.in. zdolność do przyciągnięcia oraz retencji talentów, jakość zarządzania, jakość produktów i usług, innowacyjność, sposób wykorzystania aktywów firmy oraz praktyki z zakresu Corporate Social Responsibility.

„Warto zwrócić uwagę, że wiele spośród wyróżnionych w rankingu firm ma swoje oddziały również w Polsce. Inwestycje zagraniczne niewątpliwie przyczyniają się nie tylko do stymulowania napływu nowych technologii, rozwoju innowacji czy know-how typowego dla różnych sektorów gospodarczych, ale wpływają również na kształtowanie się w naszym kraju określonej kultury biznesowej oraz wzorce strategii i taktyki przyjmowanej w różnych fazach cyklu koniunkturalnego” – powiedział Mik Kuczkiewicz, Prezes Hay Group Polska.

„Aby stworzyć firmom w Polsce i innych krajach możliwość porównania własnych praktyk biznesowych z rozwiązaniami stosowanymi przez organizacje o najlepszej reputacji, zdecydowaliśmy się po raz pierwszy w kilkunastoletniej historii rankingu stworzyć wspólne narzędzie diagnostyczne Hay Group i „Fortune” – dodaje Mik Kuczkiewicz.

Benchmark „Against the best” dotyczy trzech obszarów funkcjonowania organizacji – zarządzania w okresie spowolnienia gospodarczego, wdrażania strategii biznesowych oraz rozwoju przywództwa. Narzędzie pozwala przedsiębiorstwom ocenić takie aspekty działalności firmy jak m.in. jakość zarządzania organizacją, praktyki rozwoju talentów oraz sposoby wyłaniania liderów biznesowych. Umożliwia również ocenę potencjału danej organizacji pod kątem realizacji celów zespołowych, procedury podejmowania decyzji, oceny pracy menedżerów liniowych, czy skłonności do stosowania kreatywnych rozwiązań. Porusza również kwestię indywidualnego rozwoju pracowników, w tym informacji zwrotnej otrzymywanej przez nich od przełożonych, a także strategii motywowania zespołu w okresie dekoniunktury.

„Wyniki tegorocznej edycji rankingu „Fortune” wskazują, że w trudnych warunkach rynkowych firmy cieszące się najlepszą reputacją wykazują się mniejszą niż inne przedsiębiorstwa skłonnością do podejmowania decyzji, które mogłyby zaburzyć równowagę między długo- i krótkofalowymi celami biznesowymi organizacji.  Jedynie 19% przedstawicieli najbardziej podziwianych firm zadeklarowało większą koncentrację na realizacji krótkofalowych celów firmy w porównaniu z okresem sprzed dwóch lat” – komentuje Agata Kaczmarska, ekspert i dyrektor Consultingu Hay Group Polska. „Na uwagę zasługuje również fakt, że firmy o najlepszej reputacji w mniejszym stopniu niż inne przedsiębiorstwa obawiają się ewentualnej utraty najlepszych pracowników. Na taką obawę wskazuje jedynie 33% organizacji, które znalazły się w gronie Most Admired Companies. Ponadto, zgodnie z wynikami badania, najbardziej podziwiane firmy oferują pracownikom wynagrodzenia podstawowe na poziomie ok. 5% niższym niż inne przedsiębiorstwa działające w danym sektorze gospodarczym. Przykładają natomiast większą wagę do polityki wynagradzania, programów zarządzania talentami oraz powiązania systemu płacowego z realizacją strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Te praktyki wskazują również pożądany kierunek rozwoju polskich firm” – komentuje Agata Kaczmarska.

Benchmark „Against the best” dostępny jest on-line, na stronie www.haygroup.com w wersji anglojęzycznej. Dzięki temu mogą z niego korzystać prezesi i kadra zarządzająca oraz dyrektorzy działów HR przedsiębiorstw z różnych krajów i regionów. Wystarczy uzupełnić kwestionariusz elektroniczny oraz zapoznać się z automatycznie generowanymi wynikami i komentarzami, które umożliwiają ocenę obecnej kondycji spółki pod kątem wykorzystania aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa.

„W najbliższych miesiącach planujemy również pilotażowe wykorzystanie narzędzia w trakcie warsztatów dla przedsiębiorców organizowanych z inicjatywy Hay Group.  Wystarczy, że  przedstawiciele firmy wypełnią kwestionariusz badania w trakcie konferencji, panelu dyskusyjnego czy cyklicznych spotkań członków danej organizacji biznesowej, a już pod koniec spotkania będą mogli otrzymać gotowe wyniki wraz z ich interpretacją” – powiedziała Dorota Święcka, Marketing&PR Manager w firmie Hay Group Polska.

Badanie „Most Admired Companies” to wspólna inicjatywa Hay Group oraz prestiżowego amerykańskiego magazynu gospodarczego „Fortune”. W tegorocznej edycji rankingu MAC wzięło udział 70 przedsiębiorstw z całego świata, które wytypowane zostały w oparciu o listę „Fortune 1000” oraz „Fortune Global 500”. W badaniu uwzględniane są największe światowe korporacje, które odniosły sukces dzięki stosowanym praktykom biznesowym.

www.haygroup.com

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top