Pracownicze akcje Prokomu na giełdzie

Akcje Prokom Software SA serii D, wyemitowane przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, trafią niebawem do obrotu giełdowego. Prokom Software SA złożył w tej sprawie wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Emisja akcji serii D była przeprowadzona pod koniec 2000 roku. Prawo do ich nabycia uzyskali kluczowi pracownicy Prokom Software SA, w tym członkowie Zarządu Spółki, oraz pracownicy lub osoby zatrudnione przez spółki zależne Prokomu, w których Prokom posiada 100% akcji. Wpływy z tej emisji w całości przeznaczone zostały na zasilenie kapitału obrotowego Prokom Software SA.

Nie obawiamy się znacznej podaży wyemitowanych akcji, w chwili dopuszczenia ich do obrotu giełdowego, gdyż akcje nowej emisji objęli kluczowi pracownicy Spółki, w tym głównie kadra menedżerska. Wielu z nich to najlepsi w kraju specjaliści, którzy stali się współwłaścicielami Spółki, mającymi bezpośredni wpływ na jej obecną i przyszłą wartość. Dzięki emisji akcji udało się bez wątpienia stworzyć silny system motywacyjny dla kluczowych pracowników Prokomu – powiedział Ryszard Krauze, Prezes Zarządu Prokom Software SA.

http://www.prokom.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry