Problemy informatyzacji i wyzwania stawiane przed administracją publiczną

Administracja publiczna realizując koncepcję społeczeństwa informacyjnego, musi dostosować swoje usługi do nowych standardów informatycznych. Problemy i wyzwania stojące przed administracją, starają się omówić eksperci serwisu branży IT – decyzje-IT.pl.

W nowej sekcji działu Rozwiązania IT dla branż – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – eksperci specjalistycznego serwisu decyzje-IT.pl omawiają problemy związane z informatyzacją administracji publicznej w Polsce. Podejmowane są kwestie związane ze standaryzacją wymogów względem systemów informatycznych wdrażanych w jednostkach administracji publicznej. Prezentowane są również największe kontrakty IT oraz „główni gracze” tego sektora. Postawiono również pytanie o możliwość wykorzystania outsourcingu IT w jednostkach sektora publicznego. W końcu zaprezentowano wdrożenia systemów informatycznych w jednostkach administracji centralnej oraz samorządowej. W dziale zaprezentowano przegląd rozwiązań informatycznych skierowanych do jednostek administracji publicznej.

Administracja publiczna realizuje koncepcję społeczeństwa informacyjnego, która polega na usprawnieniu obsługi obywatela i przedsiębiorcy oraz stworzeniu możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną. Polskie urzędy muszą dostosować swoje usługi do nowych standardów informatycznych i oczekiwań obywateli. Informatyzacja administracji wymaga technicznej integracji systemów informatycznych funkcjonujących w jednostkach administracji publicznej w oparciu o jednolite standardy interfejsów i formaty danych. To jakie standardy zostaną przyjęte, wpłynie na pomyślne wdrożenie systemów informatycznych w urzędach i zagwarantuje jednocześnie ich efektywne funkcjonowanie.

W przeszłości urzędy, wdrażając rozwiązania informatyczne, samodzielnie wybierały odpowiednie formaty i systemy. Bardzo często były one niekompatybilne i nie dawały możliwości zintegrowania z innymi systemami funkcjonującymi nie tylko na szczeblu rządowym, ale również w ramach tego samego urzędu.

Administracja publiczna powinna przede wszystkim być efektywnie zarządzana. Przy wyborze systemów informatycznych powinno się kierować odpowiednimi, spójnymi standardami, a także efektywnością wdrożenia rozwiązań informatycznych. Zgodnie z trendami panującymi w branży IT, warto zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami rozwijającymi się bardzo dynamicznie w sektorze prywatnym, takimi jak outsourcing IT. Jest wiele obaw i zahamowań, jak również utrudnień prawnych, jednak nie powinny one blokować nowoczesnych, racjonalnych i optymalnych rozwiązań.

decyzje-it.pl/rozwiazania-it-dla-branz/administracja-publiczna

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top