Producenci telefonów obawiają się problemów z bezpieczeństwem

Firma McAfee przedstawiła wyniki najnowszych badań, według których producenci urządzeń mobilnych borykają się z większą, niż kiedykolwiek liczbą problemów z bezpieczeństwem i są zmuszeni angażować coraz więcej czasu i pieniędzy w likwidowanie skutków zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa.

W trzecim już dorocznym raporcie na temat ekosystemu mobilnego McAfee analizuje doświadczenia producentów urządzeń związane z bezpieczeństwem, ich obawy, priorytety oraz podejście do przyszłych zagrożeń. Wyniki badań świadczą o tym, że problemy z bezpieczeństwem hamują rozwój nowych usług oraz tworzenie nowych modeli biznesowych.

Najważniejsze wnioski zawarte w publikacji McAfee Mobile Security Report 2009:
•    Połowa producentów informuje o dotykających urządzenia mobilne infekcjach złośliwego oprogramowania, atakach spamem głosowym i tekstowym, problemach z aplikacjami niezależnych dostawców i incydentach powodujących przeciążenie sieci
•    Niemal połowa (48%) producentów potwierdza, że koszty związane z koniecznością aktualizacji oprogramowania i przywracaniem sprawności zaatakowanych urządzeń mają istotny wpływ na ich działalność
•    Zaniepokojenie bezpieczeństwem działania urządzeń mobilnych jest wysokie: 81% producentów niepokoi bezpieczeństwo płatności mobilnych; 69% nie jest pewnych bezpieczeństwa procesu instalowania aplikacji, zaś 66% niepokoi kwestia bezpieczeństwa wykorzystywanych przez urządzenia bezprzewodowych połączeń WiFi i Bluetooth
•    Trzy czwarte producentów (75%) jest zgodnych co do tego, że koszty zapewnienia bezpieczeństwa powinni ponosić operatorzy i producenci, zaś tylko 12% uważa, że w powinni być w to zaangażowani użytkownicy

Poważny wzrost zagrożenia
Choć producenci nie ustają w działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, wyniki badań wskazują na wzrost różnorodności i wyrafinowania ataków. Odnotowano dramatyczny wzrost liczby incydentów we wszystkich głównych rodzajach zagrożeń: złośliwego oprogramowania zmieniającego sposób funkcjonowania urządzeń, zagrożenia prywatności użytkowników, a nawet zagrożenia wydajności sieci i usług. W wielu przypadkach roczna liczba incydentów zwiększyła się ponad dwukrotnie. Ponad 40% producentów twierdzi, że miało do czynienia ze wszystkimi najpowszechniejszymi rodzajami zagrożeń bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.

Najbardziej powszechne są ataki spamem głosowym i tekstowym, na które podatne są niemal wszystkie urządzenia mobilne (jak podaje 17% producentów, w 2008 r. tego rodzaju incydenty dotknęły ponad milion urządzeń). Nastąpił również istotny wzrost liczby problemów z aplikacjami i treściami pochodzącymi od niezależnych dostawców – przedwcześnie udostępnione aplikacje powodowały poważne przeciążenia sieci, nawet zawieszanie się urządzeń.

Wpływ na koszty i nowe funkcje urządzeń
Niedawne doświadczenia pokazały, jak kosztowne i trudne do rozwiązania mogą być dla producentów problemy z bezpieczeństwem nie tylko w kontekście bezpośrednich strat finansowych, ale i długofalowego uszczerbku dla reputacji. Niemal połowa (48%) producentów podkreśla, że opracowanie aktualizacji oprogramowania i przywracanie sprawności urządzeń wiąże się z dużymi wydatkami, 36% twierdzi, że incydenty związane z bezpieczeństwem miały negatywny wpływ na wizerunek ich marki, zaś niemal jedna trzecia (32%) utrzymuje, że problemy z bezpieczeństwem spowodowały istotny spadek ich wiarygodności lub zadowolenia klientów. Nasilaniu się problemów z bezpieczeństwem towarzyszy wzrost wątpliwości związanych z tworzeniem nowych usług i funkcji, mających w przyszłości zapewnić dodatkowe przychody.

Działania na rzecz bezpieczeństwa
Ponad 70% producentów podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych ze względu na jego krytyczne znaczenie. Trzy czwarte ankietowanych uważa, że koszty zapewnienia bezpieczeństwa powinni ponosić operatorzy i dostawcy usług (44%) oraz producenci (31%), a nie użytkownicy, zaś ponad dwie trzecie producentów urządzeń mobilnych (69%) uważa, że najskuteczniejszym sposobem ochrony jest wbudowanie zabezpieczeń w urządzenia.

vikt„Próby uczynienia mobilnego ekosystemu bardziej otwartym przyniosły pierwsze sukcesy, jednak ataki na sieci i urządzenia są coraz bardziej złożone i wyrafinowane. Powoduje to coraz większe zaniepokojenie kwestią bezpieczeństwa zarówno obecnych, jak i przyszłych usług” – mówi Victor Kouznetsov, wiceprezes McAfee Mobile Security – „Dlatego cieszy fakt, że producenci urządzeń mobilnych starają się odzyskać kontrolę nad zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom”.

Firma McAfee® monitoruje stan bezpieczeństwa rozwiązań mobilnych i udostępnia nagradzane produkty i usługi zapewniające bezpieczeństwo mobilnych urządzeń i sieci od 2001 roku. Rozwiązanie McAfee Integrated Content Security wykorzystywane jest przez ponad 100 milionów urządzeń mobilnych nie tylko zapobiegając kosztownym awariom, ale również pozwalając producentom i operatorom przygotować się do zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa wymaganego przez nowe usługi.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Informa Telecoms and Media i objęło ponad 30 producentów urządzeń mobilnych z całego świata.

Pełen tekst raportu „McAfee Mobile Security Report 2009”: tutaj

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry