Projekt Advertisers.pl nie ruszy

Po niemal rocznych staraniach zmierzających do utworzenia związku reklamodawców na polskim rynku jego pomysłodawcy – Roman Jędrkowiak i Rafal Szysz wycofali się z tego projektu. Powodem jest brak zainteresowania wystarczającej liczby firm do sformalizowania Związku.

Rafał Szysz i Roman Jędrkowiak twórcy idei związku reklamodawców Advertisers PL w Polsce zawiesili czasowo wszelkie działania związane z tą inicjatywą. Podobne organizacje od lat z powodzeniem funkcjonują w wielu krajach w Europie i na świecie, zrzeszając od kilkudziesięciu do kilkuset członków i mają wpływ na kształtowanie rynku reklamy zarówno na poziomie narodowym jak i międzynarodowym. Jednak wśród firm działających na naszym rynku inicjatywa ta nie spotkała się z zainteresowaniem wystarczającym do realizacji założonych celów.

Zdaniem pomysłodawców Advertisers.PL pomysł zrodził się w naszych warunkach zbyt wcześnie – polski rynek okazał się jeszcze nie dojrzały na tego typu inicjatywę. Na tym etapie jego rozwoju reklamodawcy nie dostrzegli potencjalnych korzyści z funkcjonowania w sformalizowanej organizacji.

Projekt Advertisers.pl nie ruszy 1Jej siłą miała być odpowiednia ilość firm zrzeszonych i zainteresowanych wspólnym działaniem. Celem pomysłodawców było zgromadzenie kilkudziesięciu marketerów.

– Jesteśmy zaskoczeni, że wiele firm nie widzi korzyści z uczestnictwa w związku, szczególnie w dobie postępujących regulacji dotyczących rynku reklamy, ograniczonej kreatywności polskiego rynku i skomplikowanej sytuacji w zakupie mediów. Najwyraźniej reklamodawcy w naszym kraju nie są wystarczająco dojrzali by współpracować i współdziałać w sprawach dla nich kluczowych, przy zachowaniu prawa konkurencji. Szczególnie, że tego rodzaju współpraca od lat istnieje po stronie agencji i właścicieli mediów – mówi Rafał Szysz, pomysłodawca Advertisers.PL.

Inicjatywę poparły i wstępnie zadeklarowały członkostwo: Bank Zachodni WBK S.A., ING Banki Śląski S.A., ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., P4 Sp. z o.o., TUI Poland Sp. z o.o., Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. oraz Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top