Prokom wdrożył największy w Polsce SAP R/3

W KGHM Polska Miedź S.A. oddano do użytku Centrum Przetwarzania Informacji (Data Center) w Lubinie.
26 listopada 2001 Prokom Software S.A. oddał KGHM do eksploatacji system SAP R/3 uruchomiony na platformie IBM a 5 grudnia wraz z IBM Polska i firmą Assa – oddano Centrum Przetwarzania Informacji KGHM (Data Center). Instalacja systemu jest pierwszym etapem kontraktu zawartego przez Prokom Software SA i KGHM SA podpisanego w maju br. Wdrożenie oprogramowania SAP R/3 na platformie S/390 DB2 firmy IBM jest pierwszą na taką skalę implementacją w Polsce i w naszym regionie Europy.

Przedsięwzięcie było realizowane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych oraz najwyższej klasy oprogramowania. Skomplikowany proces migracji, rozpoczął się przygotowaniem heterogenicznego środowiska OS/390, DB2, AIX oraz instalacji SAP R/3 w tym środowisku, co zostało wykonane na przełomie lipca i sierpnia w Centrum Nowych Technologii IBM w Montpellier (Francja) przy udziale specjalistów Prokom Software SA oraz KGHM.

Równocześnie w Lubinie wybudowane zostało nowe Centrum Przetwarzania Informacji, zgodne z aktualnymi normami Unii Europejskiej. Platforma IBM S/390 zapewnia systemowi SAP R/3 bardzo dużą skalowalność, która pozwoli na łatwą rozbudowę systemu w miarę rosnących potrzeb użytkowników. Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność systemu przygotowanie eksploatacji SAP R/3 na nowej platformie zostało poprzedzone dodatkowym wsparciem informatycznym zapewnionym przez Prokom Software SA oraz specjalistów IBM.

Zaprojektowano i przystąpiono do uruchomienia systemu Parallel Sysplex, który oprócz ogromnych mocy przetwarzania zapewnia najwyższą niezawodność i elastyczność systemu, a także możliwość rozbudowy i usuwania ewentualnych awarii przy utrzymaniu ciągłości pracy systemu. W celu podniesienia bezpieczeństwa wykorzystano tzw. Data Sharing, który umożliwia wielokrotne wykorzystanie informacji w różnych miejscach.

Druga część migracji, zrealizowana została w Ośrodku Obliczeniowym KGHM przy wsparciu wyspecjalizowanej w tego rodzaju migracjach grupy specjalistów IBM z Niemiec. Proces polegał na przeniesieniu danych systemu SAP R/3, istniejących w środowisku Oracle do nowego środowiska DB2
pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego OS/390, oraz na uruchomieniu codziennej (7dni x 24 godziny) produkcyjnej eksploatacji R/3 w nowym Ośrodku Obliczeniowym KGHM. W ramach umowy dostarczono 2 serwery mainframe R 36 i T 16 obsługujące bazy danych oraz 5 serwerów RISC p660 dla obsługi warstwy aplikacji.

Projekt realizował międzynarodowy, 40-osobowy zespół specjalistów Prokom Software SA, KGHM oraz IBM (m. in. z Francji, Niemiec, Słowenii i Włoch). Dzięki zaangażowaniu i wysokim kompetencjom wszystkich grup konsultantów ten skomplikowany technologicznie, przeprowadzony na „żywym” systemie, proces został przeprowadzony bezbłędnie w ciągu zaledwie czterech miesięcy.

Instalacja SAP R/3 jest największą instalacją w Polsce, z której docelowo będzie mogło korzystać ponad 3,5 tysiąca użytkowników. Konsultanci Prokom Software SA i przedstawiciele SAP przeprowadzą drugi etap wdrożenia systemu obejmujący implementację modułu do zarządzania zasobami ludzkimi (HR) wraz z systemem płacowym; nadanie nowej funkcjonalności dla modułów gospodarki remontowej (PM) oraz sprzedaży i dystrybucji (SD) oraz części funkcjonalności modułu planowania produkcji (PP). O ogromnej skali przedsięwzięcia świadczy fakt, iż w samym tylko module HR planowana jest obsługa ponad 85 tysięcy rekordów pracowników.

Dodatkowo wykorzystane zostały system Sysplex Timer oraz Biblioteki Taśmowe.
W ramach kontraktu Prokom Software przeprowadzi specjalistyczne szkolenia informatyczne dla pracowników KGHM. Zapewni również serwis sprzętu oraz zaprojektuje i wdroży system archiwizacji SAP R/3. Termin zakończenia umowy przewidziany jest na kwiecień 2002.
Testy przeprowadzone przez przedstawicieli SAP potwierdziły poprawność wdrożenia systemu.

Prokom Software SA (http://www.prokom.pl/) jest największym dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych w Polsce dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Przychody spółki wyniosły w 2000 r. 827,4 mln PLN, a zysk netto 117,1 mln PLN. Kapitalizacja firmy wynosi ponad 1,5 mld PLN. Historia Prokom Software sięga 1987 roku. Spółka świadczy usługi dla sektora przemysłowego, usługowego, finansowego i publicznego. Do największych klientów firmy należą Telekomunikacja Polska SA, PZU SA, TUiR Warta SA i KGHM Polska Miedź SA. Prokom Software to także lider na w zakresie obsługi biur maklerskich. Obecnie 30% zleceń na rynku akcji i 50% na rynku obligacji jest przeprowadzanych z wykorzystaniem oprogramowania firmy Prokom Software SA. Większość domów maklerskich na polskim rynku korzysta z oprogramowania PROMAK dostarczanego przez Prokom.

http://www.prokom.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top