Protest TP w sprawie przetargu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Błyskawiczny przepływ danych między prokuratorami, sądy korzystające z centralnych archiwów, bazy danych wspomagające system polskiego więziennictwa – te wszystkie udogodnienia wynikające z nowoczesnej sieci teleinformatycznej mogą znacznie odsunąć się w czasie.

Kiedy 2 lutego 2006 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało konsorcjum Crowley Data Poland, Exatel oraz ATM jako zwycięzcę w przetargu na sieć teleinformatyczną, wydawało się że polskie sądownictwo będzie cieszyć się fundamentem dla dalszego rozwoju. W trwającym od 2004 roku przetargu, wybrano ofertę najtańszą – o wartości ponad 82 milionów złotych, z ceną korzystniejszą o ponad 7 milionów od oferty kolejnego konkurenta – Telekomunikacji Polskiej.

Do realizacji projektu nie dojdzie jednak w najbliższej przyszłości – w ramach przepisowego, 7- dniowego okresu wpłyną protest na decyzję Ministerstwa Sprawiedliwości, wniesiony przez Telekomunikację Polską. Oznacza to przesunięcie wdrożenia sieci teleinformatycznej nawet o kilkanaście miesięcy, oraz skomplikowane spory prawne, odwracające uwagę zarówno zamawiającego jak i oferentów od sprawnej realizacji sieci teleinformatycznej dla polskich sądów, prokuratur, systemu więziennictwa.

„Konsorcjum stoi na stanowisku, iż ocena jego oferty i potencjalne do niej zarzuty zostały podniesione przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2004 roku. Wyjaśnienia Konsorcjum zostały wniesione, a Ministerstwo utrzymało ofertę Konsorcjum jako ważną. Uważamy, iż zastrzeżenia do oferty, które Telekomunikacja Polska wniosła w dniu dzisiejszym powinny być wniesione i rozpatrywane w roku 2004. Czas protestów do strony merytorycznej oferty minął 2 lata temu.” – powiedział Jarosław Roszkowski, Prezes Crowley Data Poland, lider konsorcjum.

„Członkowie Konsorcjum są zaskoczeni działaniami, które w istotny sposób odsuną proces informatyzacji polskiego systemu sądownictwa. Telekomunikacja Polska, jako wiodący dostawca infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, jest naturalnym partnerem Konsorcjum w budowie jednego z najważniejszych systemów teleinformatycznych dla polskich obywateli. Wybór najkorzystniejszej oferty przez Ministerstwo Sprawiedliwości otwiera drogę do wykorzystania strategicznych zasobów, w tym infrastruktury dominującego operatora. Stoimy na stanowisku, iż współpraca wszystkich, nawet konkurujących dotychczas podmiotów, jest niezbędna dla realizacji tego złożonego, ale niezbędnego dla polskich obywateli projektu.” – podaje w oświadczeniu Crowley.
Sposobem na przyspieszenie decyzji i ominięcie sporów sądowych jest zawarcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości umowy o wykonanie zamówienia z Konsorcjum. Członkowie żywią nadzieję, iż Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przychyliłby się do ewentualnego wniosku zamawiającego o zawarcie takiej umowy ze względu zarówno na wagę projektu jak i planowany kierunek nowelizacji zmian w zamówieniach publicznych.

http://www.crowley.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry