Przez satelitę do sieci

Firma Global eMarketing SA zbadała niedoceniany do tej pory w Polsce rynek satelitarnego dostępu do Internetu. W wyniku analizy powstał raport pt.: „Szerokopasmowy satelitarny dostęp do Internetu – możliwości implementacji na rynku polskim”, którego celem jest ocena szans dalszego rozwoju tego typu usług.

Prezentowany raport omawia aktualną sytuację na rynku szerokopasmowego satelitarnego dostępu do Internetu w Polsce, ponadto porównuje nasze doświadczenia z doświadczeniami innych krajów. Raport dostarcza informacji m. in. o zaangażowanych na polskim rynku usługodawcach, sposobie sprzedawania przez nich oferty, kosztach dostępnych usług, wymaganym sprzęcie, możliwościach dodatkowego wykorzystania dostępu satelitarnego oraz obszarze działania danego operatora

Polska na tle innych krajów Europy Środkowej wyróżnia się dużą popularnością modemów kablowych oraz DSL. Od 2002 roku z pierwszego typu połączeń z Internetem korzysta 60 tys. klientów, natomiast z dostępu szerokopasmowego za pośrednictwem modemów kablowych 135-155 tys. użytkowników. Mimo to najpopularniejsze pozostaje nadal tradycyjne połączenie wdzwaniane (dial-up) realizowane za pośrednictwem modemów analogowych.

W latach 2003-2008 wykorzystanie połączenia satelitarnego z Internetem wzrośnie ponad pięć razy, natomiast w roku 2008 osiągnie aż jedenastoprocentowy udział w całym rynku szerokopasmowym. Od momentu wprowadzenia satelitarnych połączeń z Internetem, żadna z dotychczas wprowadzanych na rynek telekomunikacyjny technologii nie zdobywała popularności w takim tempie.

Raport do pobrania w dziale Download

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top