Jak przyjmować płatności od klientów zagranicznych? (art. ekspercki)

Prowadząc działalność w internecie często rozliczamy się z podmiotami zagranicznymi. Jak poprawnie rozliczyć płatności przez PayPal czy Bitcoin? O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy ekspertów z inFakt.pl.

inFakt logotypSprzedaż przez Internet na rzecz klientów zagranicznych jest jak najbardziej możliwa, ale wymaga skrupulatnego wyboru sposobu przyjmowania od nich zapłaty za usługi, czy towary. Przelewy bankowe stosowane w przypadku nabywców z Polski mogą się nie sprawdzić – choć są możliwe. Alternatyw dla tradycyjnych rozliczeń bankowych jest sporo. Zaliczają się do nich przede wszystkim systemy płatności internetowych typu PayPal, a także wirtualne waluty, jak np. Bitcoin.

O ile sprzedaż zagraniczna online jest stosunkowo tania i wygodna, o tyle trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że problematyczna jest nie tylko ewentualna wysyłka towaru poza Polskę, ale także przyjęcie płatności od klienta. Koszty zapłaty są z reguły wyższe, niż w przypadku płatności dokonywanych pomiędzy kontrahentami krajowymi, a nierzadko część tych obciążeń spoczywa nie tylko na wykonującym przelew, ale również na jego odbiorcy. Warto wiedzieć jakie są koszty danego sposobu rozliczeń, gdyż wtedy można wkalkulować je w cenę sprzedawanego towaru lub usługi.

Zagraniczne przelewy bankowe

Wciąż najbardziej powszechnym i dla wielu osób najpewniejszym sposobem zapłaty jest przelew na konto bankowe. Niezależnie od tego skąd pochodzi klient, jeżeli posiada rachunek bankowy to może z niego przesłać kwotę na konto założone w polskim banku i tym samym dokonać zapłaty za towar lub usługę.

Płatności od zagranicznych klientów można przyjmować na rachunek złotówkowy lub walutowy. Ta druga opcja może okazać się bardziej opłacalna, gdyż zazwyczaj pozwala zaoszczędzić na kosztach przewalutowania. Pieniądze, które wpłyną na konto walutowe można wymienić na złotówki w tradycyjnym kantorze (jeśli bank pozwala wypłacić pieniądze w obcej walucie) lub w kantorze internetowym. Natomiast w przypadku, gdy przelew z zagranicy przyjmowany jest bezpośrednio na konto złotówkowe przewalutowania dokonuje bank, oczywiście stosując swój przelicznik i ewentualnie pobierając za usługę stosowną prowizję.

Założenie konta walutowego jest obecnie bardzo proste i nie wymaga specjalnych formalności. Porównując oferty kont walutowych należy sprawdzić, czy bank pobiera prowizję za przyjmowanie przelewów zagranicznych. Ta usługa zazwyczaj jest bezpłatna, jednakże w przypadku niektórych przelewów spoza UE, część a nawet całość kosztów realizacji płatności może zostać przesuniętych na odbiorcę. Ponadto, po stronie nabywcy koszty wykonania przelewu zagranicznego również mogą być wysokie.

Uwaga:

Ewidencjonowanie transakcji w KPiR jest możliwe tylko w walucie polskiej, dlatego prowadząc rozliczenia w obcych walutach trzeba pamiętać o konieczności przeliczenia np. euro czy dolarów na złotówki. W przypadku rachunków walutowych przeliczenia należy dokonać dwukrotnie, co wiąże się z powstaniem różnic kursowych, które wpływają na wysokość osiąganego dochodu.

Pierwszego przeliczenia kwoty dokonuje się w chwili wykonania świadczenia lub wystawienia faktury, a drugiego w momencie wpływu zapłaty na konto. Jeżeli kwota w pierwszym przeliczeniu jest wyższa, powstaje ujemna różnica kursowa będąca kosztem podatkowym, zaś w przypadku gdy większa jest kwota wyliczona później nadwyżka stanowi przychód przedsiębiorcy.

Systemy płatności internetowych

Najpoważniejszą alternatywą dla przelewów bankowych są obecnie systemy płatności internetowych. Często klienci zagraniczni nalegają na ten sposób zapłaty ze względu na wygodę, szybkość i bezpieczeństwo rozliczeń. Zapewne należy się spodziewać, że klient chętniej skorzysta z systemu, który zna. Do takich międzynarodowych usług należą m.in. PayPal, PayLane, Skrill (dawniej Moneybookers).

Warunkiem korzystania z systemu płatności online jest zwykle rejestracja obu stron transakcji w systemie. Koszty przekazania sumy są jednak zwykle spore, a opłatami i prowizjami za przelewy często obciążany jest sprzedawca towaru lub usługi. Wysokość tych obciążeń zależy od kraju, z którego wychodzi przelew. Warto jednak pamiętać, że odpowiednio udokumentowane obciążenia poniesione w związku z prowadzeniem rozliczeń np. przez PayPal mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, co nie wymaga faktury – wystarczy wyciąg z konta.

Niektórzy przedsiębiorcy bardziej komfortowo czują się rozliczając transakcje zagraniczne za pośrednictwem krajowych systemów takich jak np. PayU. Koszty rozliczeń mogą być w tym przypadku znacznie niższe, niż np. w przypadku PayPala i najczęściej w całości obciążają nabywcę. Trzeba jednak liczyć się z tym, że klient z zagranicy będzie niechętny do transferowania swoich pieniędzy i podawania danych na potrzeby systemu, który nie jest znany w jego kraju.

Wirtualna waluta

Mniej powszechnym, ale zdobywającym coraz większą popularność sposobem rozliczania transakcji międzynarodowych są wirtualne waluty, w tym najpopularniejsza z nich – Bitcoin.

Z wirtualnych walut najczęściej korzystają przedsiębiorcy zajmujący się nowymi technologiami, informatycy, programiści itp., a także te firmy, które chcą dotrzeć do tej grupy klientów. Bitcoiny to elektroniczny substytut prawdziwego pieniądza, który pozwala na dokonywanie transakcji bez pośredników finansowych, przy zachowaniu pełnej anonimowości. Można kupić je w internetowych kantorach lub „wydobyć” samemu (co jednak może być kosztowne i oczywiście wymaga pewnego poziomu wiedzy), używać jako zapłaty m.in. za usługi internetowe, a w razie potrzeby wymieniać na realną walutę.

Oczywiście pojawia się pytanie czy i na jakich zasadach należy rozliczać podatki związane z transakcjami dokonywanymi w wirtualnej walucie. Polskie przepisy oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące cyfrowego pieniądza są jak na razie niewystarczające, aby mieć pewność jak i czy w ogóle można rozliczać się bitcoinami. Jednakże można wysnuć następujące wnioski, wynikające z wypowiedzi urzędników, a także charakteru wirtualnego pieniądza:

 • Bitcoin nie jest środkiem płatniczym, a jego wymiana na prawdziwe pieniądze nie jest usługą pośrednictwa finansowego. Z tego powodu transakcja kupna i sprzedaży bitcoinów nie podlega zwolnieniu z VAT, tak jak inne usługi finansowe (np. świadczone przez PayPal).
 • Uzyskanie bitcoinów w zamian za towar lub usługę można traktować jak wymianę barterową. Obowiązki podatkowe powstają dopiero w chwili wymiany bitcoinów na walutę krajową lub zagraniczną.
 • Kwota uzyskana w zamian za cyfrowe monety stanowi przychód, który należy opodatkować podatkiem dochodowym. W zależności od formy opodatkowania rozliczenie jest możliwe według skali podatkowej (18% i 32%), liniowej stawki podatku (19%) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (3% – o ile taką działalność zakwalifikować jako działalność usługową w zakresie handlu).
 • Nie ma przeszkód, aby zaliczyć wydatki na nabycie bitcoinów do kosztów podatkowych, pod warunkiem jednak, że związek poniesionych kosztów z osiągniętymi przychodami jest dokładnie udokumentowany i nie budzi wątpliwości.
 • Transakcje związane z bitoinami (kupno, sprzedaż, wymiana na towar lub usługę) mogą być uznane za usługę elektroniczną podlegającą opodatkowaniu VAT-em 23%. Tym samym, zapłatę bitcoinami można potraktować jako barter (wymiana usługi lub towaru za „bitmonety”), gdzie jedna strona wystawia fakturę na sprzedaż towaru lub usługi, a druga na usługę przekazania bitcoinów. Takie rozwiązanie może być jednak problematyczne, gdy jedną ze stron transakcji jest osoba fizyczna nie wystawiająca faktur i niebędąca VAT-owcem.

Przykład

Przedsiębiorca sprzedał za pośrednictwem sieci program komputerowy, a kupującym była osoba fizyczna, która za zakup zapłaciła bitcoinami. W chwili sprzedaży bitcoinów (wymiany na realną walutę) przedsiębiorca musi doliczyć do transakcji VAT, co nie jest dla niego korzystne, gdyż bitcoiny zostały „kupione” (tj. uzyskane jako zapłata) bez tego podatku. Istnieje ponadto ryzyko, że przychód przedsiębiorcy będzie musiał być rozliczony dwa razy – w chwili sprzedaży towaru oraz w chwili wymiany waluty cyfrowej na złotówki. „Ratunkiem” może być tutaj jedynie wystawienie rachunku przez klienta (co w praktyce może być trudne do wyegzekwowania) dzięki czemu można udokumentować koszt związany z wymianą barterową, a transakcja staje się neutralna podatkowo jeśli chodzi o podatek dochodowy.

Powyższy przykład pokazuje, że „barterowy” sposób rozliczenia może być w wielu przypadkach problematyczny, gdy nabywcą jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, a tak zapewne jest w przypadku wielu usług, za które można przyjmować płatność w wirtualnej walucie (choćby świadczonych online). Oczywiście, można wystąpić o indywidualną interpretację podatkową w kwestii bitcoinów, aby mieć pewność odnośnie tego, jak rozliczać tego rodzaju transakcje.

autor: Sebastian Bobrowski (inFakt)

Wpisy promowane

 • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
  Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
 • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
  Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry