Punkty KSU bezpłatnie zweryfikują wnioski składane w 8.2 PO IG

Tylko do 30 listopada można składać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioski o dofinansowanie w ostatnim tegorocznym naborze w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

W działaniu 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, dla małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całej Polski zarezerwowano ponad 458 mln zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

Przypominamy, że w Działaniu 8.2 PO IG kwota wsparcia nie może być niższa niż 20 tys. złotych i nie może przekraczać 2 mln złotych. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
Punkty KSU bezpłatnie zweryfikują wnioski składane w 8.2 PO IG 1
Przed złożeniem wniosku, można bezpłatnie zweryfikować jego poprawność w jednym z blisko 130 ośrodków Krajowego Systemu Usług (KSU), położonych na terenie całego kraju. Ośrodki te świadczą usługi informacyjne, proinnowacyjne, pożyczkowe i poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, a prowadzone są przez agencje, fundacje czy izby branżowe oraz placówki naukowe, w szczególności o charakterze proinnowacyjnym. Całość koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowa lista Punktów Konsultacyjnych KSU znajduje się na stronie internetowej www.ksu.parp.gov.pl.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Kampania "To jest Twój biznes"
01.12.2022 - 31.01.2023
Program społeczny TOP Women w e-biznesie
15.01.2023
Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry