Rankingcee.com – serwis o internetowych trendach

Gdzie system operacyjny Linux cieszy się większą popularnością: w Polsce, Czechach, na Litwie czy na Ukrainie? W którym z tych państw nowe wersje przeglądarek upowszechniają się najszybciej? Odpowiedzi na takie pytania można znaleźć w nowym serwisie uruchomionym przez międzynarodową firmę badawczą Gemius SA. Anglojęzyczny serwis www.rankingcee.com poświęcony jest internetowym trendom w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

W ubiegłym roku firma Gemius rozpoczęła prezentację danych pochodzących z poszczególnych państw objętych działalnością firmy, w kolejno udostępnianych serwisach: www.ranking.lt, www.rankings.cz oraz www.ranking.com.ua. Serwisy te stanowią odbicie dobrze znanej polskim internautom witryny www.ranking.pl zawierającej przegląd statystyk internetu w naszym kraju. Obecnie użytkownicy sieci mogą znaleźć komplet bieżących danych dotyczących większej liczby państw, w których prowadzone jest badanie gemiusTraffic, zebranych w jednym miejscu – pod adresem www.rankingcee.com.

Serwis porównuje dane dotyczące rozwiązań technicznych wybieranych przez internautów łączących się z różnych regionów europejskich. Na jego stronach można zapoznać się m.in. z rankingami przeglądarek i systemów operacyjnych, zestawieniami najpowszechniej stosowanych rozdzielczości monitorów oraz danymi dotyczącymi poziomu akceptacji cookies. Dodatkową atrakcją jest możliwość subskrypcji elektronicznego dwutygodnika, podającego najnowsze wiadomości i ciekawostki związane z rozwojem internetu w krajach objętych badaniem. Serwis pozwala ponadto na otrzymywanie prosto do skrzynki e-mailowej danych dotyczących poszczególnych państw.

W chwili obecnej serwis www.rankingcee.com zawiera informacje o sytuacji na rynkach internetowych w czterech krajach: w Polsce i Czechach oraz na Litwie i Ukrainie, a niebawem pojawią się obok nich statystyki kolejnych państw, w których realizowane jest badanie gemiusTraffic.

Porównanie danych z różnych państw jest możliwe dzięki zastosowaniu ujednoliconej metodologii badawczej gemiusTraffic. Badanie, uważane od kilku lat za standard badań internetu w naszym kraju, zaczyna być postrzegane w taki sposób również poza granicami Polski. Nasi europejscy sąsiedzi doceniają jego zalety takie, jak rzetelność, wiarygodność i kompleksowość dostarczanych danych, opisujących ruch na witrynach korzystających z badania.

http://www.gemius.pl

http://www.rankingcee.com

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top