Raport TELEINFO 500 – polski rynek IT w 2003 roku

Pomimo niełatwej sytuacji gospodarczej rynek informatyczny zanotował w 2003 r. prawie dziesięcioprocentową dynamikę wzrostu i osiągnął poziom niemal 13,7 mld zł, a rynek telekomunikacyjny czternastoprocentową dynamikę i poziom 41,5 mld zł.

Z rynku zniknęły bądź przestały prowadzić działalność operacyjną tylko kilka firm m.in.: JTT, 2SI i Formus. To dane pochodzące z dwutomowego rocznika „Raport TELEINFO 500 – polski rynek teleinformatyczny 2003” podsumowującego branżę teleinformatyczną w Polsce w ubiegłym roku.

Już po raz siódmy nakładem Migut Media S.A. ukazał się Raport, który zawiera 400 stron analiz i zestawień finansowych o prawie 1000 firmach teleinformatycznych, w tym około 100 rankingów.

Dziesięcioprocentowa dynamika wzrostu rynku IT wskazuje na odwrócenie trwającej od 1999 r. malejącej tendencji wzrostu, oznacza to, że sektor IT podąża za koniunkturą gospodarczą. Niewiele zmian zanotowano w czołówce firm sektora teleinformatycznego. Pierwsza piątka utrzymała swoje pozycje w zestawieniu, choć nastąpiło małe przetasowanie w stosunku do ubiegłego roku. ABC Data (1,2 mld zł przychodu) zamieniła się miejscami z ubiegłorocznym liderem firmą Action (1,1 mld zł) a czwarta Tech Data (0,9 mld zł) z trzecim Prokom Software (ok. 0,9 mld zł).

W raporcie można znaleźć również opinie uczestników Forum Ekspertów TELEINFO. Według ekspertów głównymi motorami wzrostu polskiej branży IT będą: poprawa koniunktury gospodarczej Polski, dynamiczny wzrost światowej branży IT a także powrót do zwyczajowego 3-4 letniego cyklu wymiany sprzętu, zwłaszcza w korporacjach.

Duże nadzieje przedstawiciele czołowych firm działających na rynku polskim wiążą z możliwościami finansowania części rozwoju IT ze środków unijnych. Natomiast nadal za największy problem sektora IT uważany jest niestabilny i nieprzewidywalny polski system prawny.

W sektorze telekomunikacyjnym największy wzrost przychodów odnotowali operatorzy komórkowi. Na koniec roku łączna liczba abonentów i użytkowników telefonów komórkowych sięga 17,5 mln, a telefonów stacjonarnych 12,2 mln użytkowników.

Liderem rynku jest nadal Telekomunikacja Polska (18,3 mld zł przychodu), drugie miejsce zajmuje PTC (5,6 mld zł), trzecie Polkomtel (5,2 mld zł). Realna stała się konkurencja operatorów alternatywnych na rynku połączeń, spadły ceny połączeń międzyoperatorskich, a zauważalny odsetek abonentów telefonii stacjonarnej zrezygnował z usług dotychczasowego monopolisty.

Dane przedstawione w „Raporcie TELEINFO 500” są przygotowywane na podstawie deklaracji firm i jednocześnie weryfikowane z audytowymi sprawozdaniami rocznymi spółek giełdowych oraz innymi oficjalnymi źródłami zawierającymi audytowane wyniki firm (np. z Monitorem Polskim).

Tom pierwszy publikacji poświęcony jest zagadnieniom informatycznym, tom drugi natomiast telekomunikacji. Raport jest cenionym źródłem informacji dla osób z branży teleinformatycznej, administracji państwowej, funduszy inwestycyjnych, banków ale także mediów. Wieloletnimi odbiorcami raportu są również ambasady polskie, biura radców handlowych oraz izby przemysłowo-handlowe.

„Raport TELENFO 500” zawiera 400 stron analiz i zestawień finansowych o prawie 1000 firmach teleinformatycznych, około 100 rankingów, a w tym ranking największych firm informatycznych i telekomunikacyjnych wg przychodów, firm informatycznych z podziałem na województwa, dystrybutorów i dealerów IT, producentów i dostawców oprogramowania, usług internetowych oraz dodatkowe analizy spółek planujących wejście lub będących na GWP.

„W tym roku rozszerzyliśmy raport o kilka nowych zagadnień związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej m.in. opisujemy trendy i tendencje na rynku teleinformatycznym, sytuację gospodarczą w kraju oraz jej wpływ na IT oraz sytuację sektora IT w krajach UE”
– powiedziała Jolanta Zaręba, redaktor naczelna.

„Raport TELEINFO 2003” ukazuje się w nakładzie ok. 15 tysięcy egzemplarzy. Jest on rozpowszechniany drogą dystrybucji kontrolowanej poprzez wysyłkę bezpośrednią, sprzedaż detaliczną oraz podczas imprez typu konferencje, seminaria oraz targi.

http://www.teleinfo.com.pl/

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top