Rozszerzony skład Zarządu INTERIA.PL

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL SA dokonało w dniu 23 czerwca 2006 r. zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Zgromadzenie przyjęło rezygnację Grzegorza Wójcika z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Do Zarządu zostały wprowadzone dwie nowe osoby: Marcin Borek na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Marcin Jędrych na stanowisko Członka Zarządu.

– Nowe powołania do Zarządu pozwalają nie tylko na zapewnienie ciągłości bieżącego zarządzania Spółką, ale też doskonale wpisują się w strategię dalszego intensywnego rozwoju w nowych obszarach – powiedział po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jacek Pasławski, Prezes Zarządu INTERIA.PL SA. – Cieszę się, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło te dwie nowe kandydatury.

W Zarządzie INTERIA.PL SA Marcin Jędrych odpowiedzialny będzie za rozwój multimedialnej i interaktywnej części zasobów portalu. Z kolei domeną działalności Marcina Borka będzie ekspansja spółki na nowe strategiczne obszary działalności.

Marcin Borek urodził się w 1975 r. w Krakowie. Jest absolwentem wydziału Finansów i Bankowości krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Kształcił się też na studiach podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1998 r. w dziale bankowości inwestycyjnej DM Penetrator SA. Od sześciu lat jest związany z branżą internetową. W INTERIA.PL SA pracuje od grudnia 2002 r. Od października 2004 r. pełnił funkcję wiceprezesa związanej z portalem spółki E-Media INTERIA.PL Sp. z o.o. Bezpośrednio przed nominacją na członka Zarządu INTERIA.PL SA sprawował obowiązki dyrektora działu sprzedaży technologii i systemów. Jest żonaty, ma córkę.

Marcin Jędrych urodził się w 1968 r. w Krakowie. Studiował informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Akademia Pedagogiczna). Od 1990 r. przez ponad 12 lat pracował jako dziennikarz i prezenter radiowy w RMF FM. W 2003 r. rozpoczął pracę w Radiu Eska Kraków, na początku jako szef muzyczny, później kolejno jako dyrektor programowy i dyrektor zarządzający. Od 1 lipca 2005 r. sprawował funkcję dyrektora ds. rozwoju treści portalu INTERIA.PL. Ma żonę i syna.

www.interia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top