Ruszyło Centrum Doradztwa Informatycznego

ORACLE Polska powołał internetowe Centrum Doradztwa Informatycznego dla administracji rządowej i samorządowej. Projekt ma dostarczać podmiotom publicznym cennych informacji dotyczących projektów informatycznych w przededniu akcesji do Unii Europejskiej. Przy inicjatywie współpracują czołowe polskie firmy informatyczne: Cisco, HP, Softman, Sun Microsystems, Unizeto. Za wykonanie serwisu internetowego www.centrumdoradztwa.pl, jego promocję i aktualizację odpowiedzialna jest agencja HYPERmedia.

Powołane przez Oracle Polska Centrum Doradztwa Informatycznego (CDI) dla administracji rządowej i samorządowej ma pełnić rolę pierwszego kontaktu dla administracji publicznej w sprawach dotyczących projektów informatycznych.

Inicjatywa jest wyrazem uznania istoty zadań, jakie staną przed polską administracją publiczną po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji. Firmy uczestniczące w projekcie chcą wspierać polskie instytucje publiczne w przygotowaniach do tego zadania.

Rolę informacyjną w działaniu CDI będzie spełniał serwis internetowy, którego wykonanie powierzono agencji HYPERmedia jako etap prowadzonej przez firmę kampanii promocyjnej Oracle w Internecie. Już w chwili obecnej stanowi kompendium wiedzy między innymi na temat projektów eEurope oraz eGovernment. Zawiera wyczerpujące informacje na temat wdrożonych już systemów tego typu w wielu miejscach na świecie, wraz ze szczegółowymi opisami, ilustracjami i filmami przetłumaczonymi na język polski.

Na stronach serwisu opisano kolejne etapy wdrażania rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego i informatyzacji różnych usług, pokazujące zalety i sposoby zastosowania Internetu i informatyki do rozwiązywania codziennych spraw administracyjnych. Za jego pośrednictwem uzyskać można także szczegółowe informacje na temat konkretnych rozwiązań programistycznych i systemowych autorstwa poszczególnych firm partnerskich.

http://www.centrumdoradztwa.pl/

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry