Ruszyło Centrum Doradztwa Informatycznego

Opublikowano: 23 grudnia 2002. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , , , ,

ORACLE Polska powołał internetowe Centrum Doradztwa Informatycznego dla administracji rządowej i samorządowej. Projekt ma dostarczać podmiotom publicznym cennych informacji dotyczących projektów informatycznych w przededniu akcesji do Unii Europejskiej. Przy inicjatywie współpracują czołowe polskie firmy informatyczne: Cisco, HP, Softman, Sun Microsystems, Unizeto. Za wykonanie serwisu internetowego www.centrumdoradztwa.pl, jego promocję i aktualizację odpowiedzialna jest agencja HYPERmedia.

Powołane przez Oracle Polska Centrum Doradztwa Informatycznego (CDI) dla administracji rządowej i samorządowej ma pełnić rolę pierwszego kontaktu dla administracji publicznej w sprawach dotyczących projektów informatycznych.

Inicjatywa jest wyrazem uznania istoty zadań, jakie staną przed polską administracją publiczną po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji. Firmy uczestniczące w projekcie chcą wspierać polskie instytucje publiczne w przygotowaniach do tego zadania.

Rolę informacyjną w działaniu CDI będzie spełniał serwis internetowy, którego wykonanie powierzono agencji HYPERmedia jako etap prowadzonej przez firmę kampanii promocyjnej Oracle w Internecie. Już w chwili obecnej stanowi kompendium wiedzy między innymi na temat projektów eEurope oraz eGovernment. Zawiera wyczerpujące informacje na temat wdrożonych już systemów tego typu w wielu miejscach na świecie, wraz ze szczegółowymi opisami, ilustracjami i filmami przetłumaczonymi na język polski.

Na stronach serwisu opisano kolejne etapy wdrażania rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego i informatyzacji różnych usług, pokazujące zalety i sposoby zastosowania Internetu i informatyki do rozwiązywania codziennych spraw administracyjnych. Za jego pośrednictwem uzyskać można także szczegółowe informacje na temat konkretnych rozwiązań programistycznych i systemowych autorstwa poszczególnych firm partnerskich.

http://www.centrumdoradztwa.pl/

Sylwester KozakRuszyło Centrum Doradztwa Informatycznego

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.