Rynek telekomunikacyjny w Polsce

W 2009 r. wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce zmniejszyła się o ponad 3%. Mimo, iż był to pierwszy spadek w historii polskiej telekomunikacji, trudno jednak mówić o załamaniu w branży czy drastycznym spadku popytu na usługi. Zdaniem uczestników rynku szansa na odbicie jest już w 2010 r.

Rynek telekomunikacyjny w Polsce zwolnił. Z szacunków firmy badawczej PMR wynika, że wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce spadła w 2009 r. o ok. 3% do poziomu 39,5 mld zł. Rok wcześniej rynek zanotował wzrost przekraczający 6%, a nigdy wcześniej jego wartość nie zmniejszyła się licząc rok do roku. Spadek wartości rynku w 2009 r., to przede wszystkim efekt działań regulatora i związanych z tym cięć stawek za zakańczanie połączeń w sieciach telefonii komórkowej. Wpływ kryzysu finansowego na wyniki branży był zdecydowanie mniej istotny, choć nie sposób nie odnotować redukcji wydatków, w tym również na usługi telekomunikacyjne, w sektorze biznesowym.

Mimo spadku w roku 2009, na chwilę obecną najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na kolejne lata dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce jest odbicie i wyjście z negatywnego trendu. Oprócz mniejszego niż w 2009 r. wpływu redukcji stawek MTR, na rynek będą mieć pozytywny wpływ inwestycje nowych operatorów komórkowych w budowę i rozwój własnych sieci, jak również dalsza ekspansja P4 i sieci telewizji kablowej. Stabilny wzrost, mimo rosnącego nasycenia rynku, czeka również usługi szerokopasmowe. Z pewnością też o kolejnych klientów internetu powalczą operatorzy telefonii komórkowej, wykorzystując rosnącą skokowo penetrację laptopów, zarówno w firmach jak i gospodarstwach domowych. W przyszłości dla struktury przychodów na rynku kapitalne znaczenie będzie mieć stopień substytucji dostępu przewodowego przez mobilny. Na pewno rozwój sieci, spadające ceny i rosnące limity transmisji danych mają znaczenie. W efekcie, szczególnie w miastach, coraz więcej abonentów będzie decydować się na migrację tylko i wyłącznie do usług dostępowych w sieciach telefonii komórkowej.

Z punktu widzenia wartości całego rynku strategicznym segmentem jest telefonia komórkowa. Według prognoz PMR, skumulowane przychody operatorów telefonii komórkowej w Polsce w 2010 r. minimalnie wzrosną, chociaż nie można też wykluczyć kolejnego spadku. Tym bardziej, jeśli doszłoby do zaostrzenia konkurencji i ewentualnej wojny cenowej na rynku post-paid (w przypadku rynku pre-paid kolejna mocna obniżka cen jest mniej prawdopodobna) lub nieoczekiwanych działań regulatora w zakresie MTR-ów. „Warto też pamiętać, że w bieżącym roku operatorzy w pełni odczują efekt niższych wpływów z umów masowo renegocjowanych przez firmy w następstwie kryzysu. Dokładną skalę takich działań jest w tym momencie trudno ocenić” – komentuje Paweł Olszynka, analityk PMR i jeden z autorów raportu. „Oczywiście konsekwencją gorszej niż prognozowana przez nas dynamiki rynku telefonii komórkowej mógłby być spadek całego rynku usług operatorskich w roku 2010” – dodaje Paweł Olszynka.

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 1

Szacunki PMR pokrywają się z opiniami przedstawicieli największych firm telekomunikacyjnych w Polsce, którzy byli ankietowani przez PMR w III kwartale 2009 r. odnośnie sytuacji na polskim rynku telekomunikacyjnym i perspektyw na kolejne lata. Średnia prognozowana przez respondentów dynamika rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w roku 2009 r. wyniosła -4%. Warto zaznaczyć, że przedstawione prognozy były najgorsze od roku 2006 r. kiedy analogiczne pytanie o wartości rynku firma PMR zadała respondentom po raz pierwszy.

Respondenci byli bardziej optymistyczni w swoich szacunkach co do wzrostu rynku w 2010 r. Prawie 60% spodziewało się wzrostu wartości rynku, 23% braku zmiany wartości a prawie jedna piąta – spadku. W sumie średnia prognozowana dynamika na rok 2010 wyniosła 3%.

Na podstawie danych zawartych w raporcie firmy PMR pt. “Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2009. Prognozy rozwoju na lata 2010-2013”.

Wpisy promowane

  • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
    Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry