SARE podsumowuje ubiegły rok – wyższe przychody i zysk

Grupa Kapitałowa SARE zakończyła 2012 rok przychodem o ponad milion złotych wyższym niż w 2011 roku. Grupa w IVQ odnotowała o 90% wyższy zysk netto niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego.

sareZ roku na rok coraz wyższe przychody są efektem intensywnych działań sprzedażowych. Powiększa się portfolio Klientów SARE, ponieważ firmy mają coraz większą świadomość skuteczności działań e-mail marketingowych. Ostatni kwartał jak i cały rok był dla nas czasem rozwoju w każdym obszarze. W październiku do Grupy dołączyła nowa spółka Mobiquest, tym samym poszerzyliśmy naszą ofertę o badania z wykorzystaniem najnowszych technologii. Coraz większy nacisk kładziemy na sprzedaż, i tym samym na udział w krajowych i zagranicznych konferencjach branżowych. Wprowadzanie nowych funkcji i rozwój systemu nie jest możliwy bez dobrze wykwalifikowanego zespołu, dlatego zatrudniamy i szkolimy dołączających do nas pracowników – powiedział Tomasz Pruszczyński, prezes zarządu SARE.

Do Grupy dołączyła kolejna spółka zależna Mobiquest. Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy SARE za czwarty kwartał 2012 roku wyniósł 48%, tym samym narastająco za cztery kwartały 2012 roku wzrósł o 15% w stosunku do 2011 roku. Grupa w ostatnim kwartale minionego roku odnotowuje także wzrosty w zysku na sprzedaży, działalności operacyjnej, które wpływają bezpośrednio na wzrost zysku netto o aż 90%.

Z usług SARE korzystają firmy w 35 krajach na całym świecie.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry