'Satysfakcja pracowników 2005' – czyli czy lubimy swoją pracę

Najwięcej satysfakcji daje praca w firmach zajmujących się consultingiem i doradztwem, zaś najmniejsze zadowolenie z pracy czerpią osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach z sektora produkcji przemysłowej oraz handlu hurtowego i detalicznego – wynika z pierwszego ogólnopolskiego badania satysfakcji pracowników przeprowadzonego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych (IIBR) oraz portal Pracuj.pl.

Dobre relacje ze współpracownikami, satysfakcjonujące wynagrodzenie oraz stabilność zatrudnienia to czynniki najbardziej wpływające na poziom zadowolenia z pracy objętych badaniem respondentów.

Interaktywny Instytut Badań Rynkowych, przy współpracy z portalem Pracuj.pl, zrealizował pierwsze ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy. Osoby zatrudnione w średnich i dużych przedsiębiorstwach działających na rynku polskim zapytane zostały między innymi o ocenę warunków pracy, wysokość wynagrodzenia oraz relacje ze współpracownikami i przełożonymi.

Dzięki badaniu udało się wykazać, że na satysfakcję z pracy wpływa przede wszystkim zadowolenie z relacji ze współpracownikami, satysfakcja z wysokości wynagrodzenia oraz poczucie stabilności zatrudnienia. Z kolei niezadowolenie z pracy uwarunkowane jest głównie zbyt niskim w odczuciu badanych wynagrodzeniem, wysokim obciążeniem obowiązkami oraz stresem w pracy. Można więc powiedzieć, że zadowolenie z pracy zawdzięczamy przede wszystkim współpracownikom, a niezadowolenie – poczuciu, że nie zarabiamy wystarczająco dużo.

Relacje ze współpracownikami wśród ogółu badanych ocenione zostały pozytywnie. Wyraźne różnice wystąpiły natomiast w ocenach wysokości własnego wynagrodzenia. Najwyższy odsetek badanych określających swoje wynagrodzenie jako satysfakcjonujące zanotowano wśród pracujących w branży farmaceutycznej (72,6 proc.) oraz w consultingu i doradztwie (69,4 proc.), zaś najniższy, w ochronie zdrowia i opiece społecznej (41,5 proc.).

Respondentów poproszono również o ocenę wysokości swoich zarobków w porównaniu z zarobkami pracowników zajmujących podobne stanowiska w innych firmach. Najwięcej osób oceniających w takim zestawieniu swoje zarobki jako niższe (‘zdecydowanie’ lub ‘raczej’) znalazło się wśród respondentów najmniej zadowolonych z wysokości swojego wynagrodzenia. Interesujący jest tu przypadek zatrudnionych w takich branżach, jak produkcja przemysłowa czy finanse. Pomimo relatywnie wysokiego zadowolenia z poziomu wynagrodzeń w tych sektorach, znaczna część badanych uznała jednocześnie, że zarabia mniej, niż mogłaby otrzymać w innej firmie na podobnym stanowisku. Taka ocena może wynikać z relatywnie wysokiej rozpiętości wynagrodzeń w tych branżach.

Satysfakcja z pracy – co szczególnie istotne z punktu widzenia firm – ma bezpośredni związek z zaangażowaniem pracowników oraz ich motywacją do pracy. Warunkuje ona również chęć dalszego rozwoju zawodowego w obrębie organizacji. Zadowolenie pracowników przekłada się na ich lojalność, a niski poziom satysfakcji skłania do rozpoczęcia poszukiwań innego miejsca zatrudnienia – komentuje Anita Wojtaś z Pracuj.pl. Dzięki badaniu możliwe było określenie, na które z elementów w procesie zarządzania zasobami ludzkimi należy zwrócić szczególną uwagę.

Analiza odpowiedzi respondentów wskazała, że do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia skłaniają ich najczęściej te same powody, które determinują niezadowolenie z pracy, a więc niska satysfakcja z wynagrodzenia oraz przemęczenie i stres w miejscu pracy. Trzecim w kolejności czynnikiem jest obszar relacji z przełożonym. Potwierdza się więc znana prawidłowość, że do pracy przychodzi się do firmy, natomiast odchodzi się przede wszystkim od przełożonego.

Na satysfakcję z pracy ma wpływ nie tylko odpowiedni system motywacyjny, ale również jakość relacji pomiędzy pracownikami – mówi Dominika Kowalczyk z IIBR. Zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy – jakkolwiek nie zastąpi satysfakcjonującego wynagrodzenia – może w istotny sposób poprawić zadowolenie w zespole, a tym samym przyczynić się do poprawy efektywności pracowników oraz zwiększenia ich lojalności w stosunku do pracodawcy.

Jak pokazują wyniki badania, zdecydowana większość zatrudnionych (73,6 proc.) jest zadowolona ze swojej pracy. Wskaźnik ten jest najwyższy wśród pracowników firm zajmujących się consultingiem i doradztwem (84,1 proc.), natomiast najniższy – wśród pracujących w firmach z sektora produkcji przemysłowej (69,7 proc.) oraz handlu hurtowego i detalicznego (69,5 proc.).

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

IT w Ubezpieczeniach
09.12.2021
Pytech Summit 2021
09.12.2021
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
16.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry