Schering AG dostosowuje się do Prawa Farmaceutycznego

Opublikowano: 19 kwietnia 2002. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

Mimo, iż Nowe Prawo Farmaceutyczne wchodzi w życie dopiero 1 października br. koncern Schering AG już teraz podejmuje stosowne działania w celu dostosowania swoich projektów internetowych do wymagań przyszłej ustawy. Wprowadzane właśnie zmiany związane są przede wszystkim z dystrybucją sieciowych zasobów firmowanych przez Schering AG S.A. Nowa strategia realizowana jest we współpracy z digital One.

Od 1 kwietnia część internetowych zasobów Schering AG, w tym specjalistyczne wortale: diagnostyczny, neurologiczny oraz onkohematologiczny funkcjonują na nowych zasadach. Pierwszym krokiem poczynionym przez koncern w ramach przystosowania własnej strategii do zapowiadanej ustawy „Prawo farmaceutyczne”, jest dokonanie wyraźnego rozdziału treści oraz udostępnianych w Internecie narzędzi na przeznaczone dla profesjonalistów związanych z farmacją i medycyną oraz takie przeznaczone dla pacjentów.

Po wejściu na strony serwisów Schering AG, użytkownik kierowany jest do odpowiednich zasobów zależnie od tego, którą z dwóch grup odbiorców reprezentuje. Materiały przeznaczone dla osób bez wykształcenia medycznego dostępne są dla każdego i pozostaną „otwarte” również po wejściu w życie nowego prawa farmaceutycznego. Informacje przeznaczone dla profesjonalistów natomiast, już wkrótce udostępniane będą wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom zawodowo związanym z medycyną.

Reorganizacja wortali obejmuje nie tylko podział treści merytorycznych, ale również oferowanych narzędzi internetowych. Serwisy zgodnie z prezentowaną dziedziną medycyny proponują internautom dostęp do adekwatnych spisów telefonów lekarskich online. Pacjenci przekierowywani są na adres internetowy, pod którym mogą wyszukać odpowiednią dla siebie praktykę lekarską, natomiast lekarzom proponowane jest znalezienie się w spisie zgodnym z ich specjalnością.

Serwis korporacyjny Schering AG, podobnie jak w dotychczasowej strategii koncernu, pełni rolę nadrzędną w stosunku do innych działań internetowych, skupiając na swych stronach najważniejsze informacje o działalności Schering AG oraz kierując zainteresowane osoby do poszczególnych tematów, teraz także z uwzględnieniem podziału na internautów będących pacjentami i lekarzami.

Działania przygotowawcze podjęte przez koncern na pół roku przed wejściem w życie w/w ustawy o prawie farmaceutycznym, zostały poprzedzone dogłębną analizą wielu serwisów medycznych na całym świecie. „Dostosowując się do wymogów prawa europejskiego w naszej branży, staramy się korzystać z najcenniejszych doświadczeń i najlepszych rozwiązań światowych” – mówi przedstawiciel Schering AG. Dyrektor digital One Olgierd Cygan dodaje, że obecnie trwają prace nad wygodnym systemem elektronicznej weryfikacji użytkowników, pozwalającym na dokładną kontrolę zgłaszających się na strony medyczne internautów.

* Ustawa Prawo Farmaceutyczne, uchwalona 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 126 poz. 1381) zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej. Termin jej wejścia w życie przypada na 1 października br. Nowe ustalenia określają zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, warunki ich wytwarzania, a także wymagania dotyczące reklamy tych produktów. Jedną z przyczyn nowej regulacji jest konieczność dostosowania prawa polskiego do wymogów UE. Ustawa wprowadza między innymi zakaz reklamy leków wydawanych z przepisu lekarza a także określa formy reklamy innych produktów leczniczych. Podejmuje ponadto tematy związane z reklamą skierowaną do lekarzy oraz do właścicieli i pracowników aptek.

http://www.diagnostyka.med.pl
http://www.neuro.med.pl
http://www.onkohem.med.pl

Sylwester KozakSchering AG dostosowuje się do Prawa Farmaceutycznego

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.