SerwisKariery.pl włącza się w konsultacje Narodowego Planu Rozwoju

SerwisKariery.pl włącza się w konsultacje społeczne Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 (NPR). Na stronach wortalu uruchomiono specjalne forum dyskusyjne, gdzie użytkownicy serwisu mogą zgłaszać własne pomysły na rozwój naszego kraju. Debata trwać będzie przez cały marzec. Propozycje internautów zostaną przedstawione Wicepremierowi, szefowi resortu gospodarki i pracy prof. Jerzemu Hauserowi.

'Trudno przejść obojętnie obok dokumentu, który traktujemy jako biznes plan dla Polski na najbliższe lata’ – mówi Łukasz Łata, redaktor naczelny SerwisKariery.pl. 'Chcemy, aby ludzie młodzi, wypowiedzieli się na temat dokumentu, przedstawili swoje propozycje, które wpłyną na rynek pracy czy wsparcie dla początkujących przedsiębiorców’- dodaje.

Redakcja wortalu przygotowała specjalne forum dyskusyjne, gdzie każdy internauta będzie mógł przedstawić swoją wizję, pomysły czy zaproponować konkretne rozwiązania wspierające działania na rzecz edukacji, rynku pracy i promocji przedsiębiorczości. Pomysły przedstawione przez internautów zostaną następnie przekazane Wicepremierowi Jerzemu Hauserowi, który stoi na czele międzyresortowego zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie NPR. Inicjatywa SerwisKariery.pl jest kolejnym głosem w ogólnonarodowej debacie dotyczącej dokumentu.

'Własne konsultacje prowadzą już przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i środowiska akademickie. Nasza internetowa debata dotyczyć będzie ludzi młodych, wkraczających na rynek pracy, podejmujących własną działalność gospodarczą. Każdy z nas ma swoje doświadczenia i pomysły, musimy się nimi dzielić. To nasz głos i cegiełka w budowaniu i późniejszej realizacji zapisów dokumentu’ – argumentuje Łukasz Łata.

NPR 2007-2013 jest kompleksowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 został przyjęty 11 stycznia 2005 roku przez Radę Ministrów. Realizacja NPR 2007-2013 rozpocznie się 1 stycznia 2007 roku, przewiduje się, że Polska będzie mogła wykorzystać 142 mld euro pochodzących ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środków prywatnych. Zdaniem wicepremiera Jerzego Hausera, który przewodniczył pracom nad przygotowaniem wstępnej wersji NPR dokument ma spełnić trzy zasadnicze cele: utrzymanie gospodarki na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego, wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz spójność społeczna i gospodarcza.

http://www.serwiskariery.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top