SPRAY S.A. przejmuje kolejne sieci teleinformatyczne

Warszawski operator telekomunikacyjny Spray S.A. w dniu 18 lipca 2006 r. podpisał umowy dotyczące przejęcia sieci teleinformatycznych od firm TELNAP Sp. z o.o. i CATV Sp. z o.o.. Jest to dla Spray SA kolejny etap realizacji przyjętej strategii, której celem jest osiągnięcie pozycji alternatywnego operatora usług telekomunikacyjnych na warszawskim rynku.

Do TELNAP Sp. z o.o. należała sieć, za pomocą której sprzedawane są usługi telefoniczne. Natomiast za pośrednictwem sieci należącej do CATV Sp. z o.o. świadczone są usługi telewizji kablowej i dostępu do Internetu. Sieci  telekomunikacyjne obu podmiotów znajdują się na terenie Warszawy, a ich standardy wykonania są zbliżone do parametrów sieci Spray SA, co znacznie zredukuje koszt połączenia obu infrastruktur, z obecnie istniejącymi łączami Spółki. Warto zwrócić uwagę, na powiększanie się obszaru świadczenia usług przez Spółki na terenie miasta. Uzyskanie systemu kablowego TELNAP Sp. z o.o. i CATV Sp. z o.o. na Ursynowie, daje możliwość świadczenia usług na terenie bardzo prężnie rozwijającej się i zasobnej części miasta.

Oba systemy kablowe zostaną w pełni technicznie połączone, umożliwi to kierowanie ruchu telefonicznego za pośrednictwem centrali tranzytowej należącej do Spray SA. Dotychczasowi abonenci zakupionych sieci uzyskają możliwość prowadzenia rozmów w ramach połączeń lokalnych w ramach opłaty abonamentowej bez naliczania impulsów (tak jak to ma miejsce w przypadku klientów Spray SA). Integracja obu sieci umożliwi także wydajniejsze gospodarowanie zasobami pasma dostępu do internetu, co zapewni dodatkowe korzyści dla odbiorców tej usługi.

Sieci telekomunikacyjne należące do TELNAP Sp. z o.o. zostaną wniesione do Spray SA w postaci aportu, a TELNAP Sp. z o.o. w zamian za aport, obejmie 300.000 akcji nowej emisji Spray SA. Sieć należąca do CATV Sp. z o.o. oraz centrale telefoniczne należące do TELNAP Sp. z o.o. zostaną zakupione przez Spray SA ze środków własnych.

Włączenie obu sieci w strukturę telekomunikacyjną Spray SA wpłynie znacząco na wyniki finansowe Spółki. TELNAP Sp. z o.o. i CATV Sp. z o.o. świadcząc usługi za pomocą nabytych przez Spray SA sieci telekomunikacyjnych, uzyskały w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży na poziomie około 3 mln złotych. W tym samym okresie przychody Spray SA wyniosły 6,6 mln złotych. Po połączeniu obu sieci Spray SA będzie mógł wykorzystać również efekty synergii po stronie kosztowej funkcjonowania sieci, co pozytywnie wpłynie na wynik finansowy Spółki.

Spray S.A. od końca ubiegłego roku konsekwentnie powiększała bazę abonentów, przejmując również mniejsze sieci o znacznym potencjale wzrostowym. W wyniku realizacji zakupów mniejszych sieci oraz  transakcji z TELNAP Sp. z o.o. oraz CATV Sp. z o.o. Spółka powiększyła liczbę abonentów od końca 2005 o 85 %, tj.z 10.331 do 19.131.

Z  efektów transakcji nie kryje zadowolenia Bogdan Paszkowski, Prezes Zarządu SPRAY S.A. „Zgodnie z realizacją przyjętej strategii, SPRAY S.A. przejmuje podmioty działające na warszawskim rynku telekomunikacyjnym. Jednocześnie w szybkim tempie rośnie liczba abonentów, a także poszerzamy zakres świadczonych usług. Założeniem Zarządu jest dynamiczny rozwój Spółki i zwiększanie jej potencjału. Przejmowane sieci to kolejna inwestycja Spółki, ostatnio zakupiliśmy sieci od firm: DerbyNet, Internet System Solutions, Solipsenet  i Grupy Lakron. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przychody SPRAY S.A. mogą jeszcze wzrosnąć”

Zarząd Spray SA koncentruje się również na rozwoju nowych produktów i usług. Spółka oferuje już klientom usługę telefonii IP i obecnie prowadzi testy systemu telewizji IP, czyli przesyłu obrazu za pośrednictwem systemu transmisji danych. Powiększenie liczby abonentów dzięki dokonanym przejęciom pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału nowej usługi. Jednocześnie Spółka przygotowuje  rozwiązania systemowe dla klientów biznesowych na bazie znajdującej się w budowie platformy miejskiej IP, opartej o posiadane przydziały częstotliwości radiowych w paśmie 28 GHz. Duże plany Zarząd Spółki wiąże również z uwolnieniem pętli abonenckiej i ułatwieniem dostępu do kanalizacji teletechnicznej TP S.A. na terenie Warszawy, co może nastąpić w IV kwartale 2006 roku.  Dzięki temu Spółka uzyska możliwość dostępu do bazy kilkudziesięciu tysięcy potencjalnych odbiorców usług.

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top