Start NBPnews.pl

16. września wystartował nowy serwis informacyjny stworzony przez Narodowy Bank Polski – NBPnews.

W Narodowym Banku Polskim powstał nowy serwis informacyjny – NBPnews (www.NBPnews.pl). Zadaniami portalu są: popularyzacja wiedzy ekonomicznej i dorobku Narodowego Banku Polskiego i instytucji związanych z bankiem centralnym, przedstawienie w przystępnej formie wyników badań ekonomicznych prowadzonych w NBP (lub przy współudziale NBP), upowszechnienie opinii specjalistów banku centralnego na tematy związane z gospodarką polską i światową. Serwis jest przeznaczony dla grup opiniotwórczych (dziennikarzy,  pracowników nauki i oświaty) oraz użytkowników, którzy poszukują rzetelnej wiedzy i informacji z zakresu ekonomii i finansów.

Portal NBPnews.pl to kolejny stworzony przez NBP serwis (oprócz www.nbp.pl i www.NBPortal.pl), którego celem jest propagowanie wiedzy na temat ekonomii i finansów oraz zadań realizowanych przez bank centralny.

Użytkownicy serwisu będą mogli uzyskać bieżące informacje na temat działalności NBP (w tym Rady Polityki Pieniężnej) oraz wydarzeń związanych z systemem finansowym w Polsce.  Serwis wyposażono w ciekawe i użyteczne funkcje, m.in. Kalendarium wydarzeń w NBP, Słownik Ekonomiczny, system wyszukiwarek kontekstowych oraz newsletter. W serwisie będą publikowane przeglądy prasy, informacje na temat wydarzeń, w których uczestniczy bank centralny, komunikaty i wystąpienia Prezesa NBP, opinie ekspertów z NBP oraz materiały edukacyjne. Zasoby portalu będą wzbogacone o publikacje i opisy dyskusji z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, tzw. minutes. Na stronach NBPnews umieszczone zostaną materiały filmowe, prezentujące opinie ekspertów z NBP na temat bieżących prac banku centralnego.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry