Steve Ballmer w Polsce

Podczas jednodniowej wizyty w Polsce, prezes Microsoft Corporation, Steve Ballmer – prezes Microsoft Corporation – spotkał się z Ludwikiem Dornem, Wiceprezesem Rady Ministrów odpowiedzialnym za koordynowanie działań związanych z pracami nad programem informatyzacji państwa. Ballmer był również gościem honorowym drugiego dnia konferencji Microsoft Security Summit & Developer Days 2007.
Podczas spotkania z Wiceprezesem Rady Ministrów, Steve Ballmer potwierdził długofalowe zobowiązanie firmy Microsoft do wspierania innowacyjności poprzez współpracę z ośrodkami akademickimi w Polsce. Uznał je za jeden z głównych obszarów inwestycji Microsoft w naszym kraju, przede wszystkim z uwagi na ogromny potencjał intelektualny przedstawicieli polskich środowisk akademickich. Szczególnie docenił osiągnięcia studentów uczelni technicznych, którzy odnoszą znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej, w tym także w konkursie technologicznym Microsoft Imagine Cup oraz programie praktyk Microsoft.

Microsoft od dawna angażuje się w działania, których celem jest wspieranie edukacji, innowacyjności i upowszechnianie dostępu do technologii teleinformacyjnych. Do tej pory firma uruchomiła w Polsce dwa Centra Innowacji Microsoft, spośród 8 istniejących na terenie całej Europy Środkowo-Wschodniej. Centra Innowacji w Poznaniu i Łodzi opierają się na stałej współpracy z polskimi środowiskami akademickimi, a także instytucjami badawczymi.

Steve Ballmer wyszedł także z inicjatywą zorganizowania w Polsce międzynarodowej konferencji „e-Government Forum”, której celem byłoby wzmocnienie polskiej myśli technologicznej i umacnianie atrakcyjności Polski dla firm z branży IT. Ludwik Dorn zaoferował w imieniu rządu pełne wsparcie
dla tej inicjatywy. Wstępnie omówiono także zakres współpracy przy projekcie „e-Government Forum”.

Prezes Microsoft Corporation wziął również udział w drugim dniu konferencji Security Summit & Developer Days 2007, podczas której mówił o kierunkach rozwoju oprogramowania, w tym jego wirtualizacji. Steve Ballmer podkreślił, że Microsoft chce tworzyć oprogramowanie, którego interoperacyjność pozwoli na szerokie i kreatywne wykorzystywanie technologii zarówno w życiu codziennym, jak i w biznesie. Ballmer spotkał się także z osobami wyróżnionymi przez Microsoft tytułem MVP (Most Valuable Professional), z którymi wymienił się spostrzeżeniami i opiniami na temat technologii i produktów Microsoft, jednocześnie dziękując im za zaangażowanie i udzielane wsparcie.

Oprócz wymienionych wyżej spotkań oficjalnych, resztę swojego czasu Steve Ballmer poświęcił na lepsze poznanie aktualnej specyfiki polskiej branży IT. W tym celu spotkał się z kluczowymi klientami i partnerami firmy Microsoft. Podczas tych spotkań dyskutowano na temat planowanych inwestycji Microsoft oraz perspektyw rozwoju firm partnerskich, które tworzą autorskie rozwiązania w oparciu
o technologie Microsoft.

www.microsoft.com/poland

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top