Sybase notuje ponad 40% wzrost

W 2003 r. Sybase Polska zanotowała 41% wzrost obrotów i uzyskała najlepsze wyniki spośród wszystkich biur Sybase w obszarze EMEA. Jednym z najważniejszych kontraktów była umowa z Karpacką Spółką Gazownictwa w Tarnowie na dostawę 14 serwerów bazy danych Adaptive Server Enterprise.

W 2003 r. Sybase Polska uzyskała 41% wzrost obrotów. Sprzedaż licencji wzrosła o 67%, natomiast usług o 22%. Był to najlepszy wynik spośród wszystkich biur Sybase w obszarze EMEA. W 2004 r. Sybase Polska planuje 20% wzrost przychodów ze sprzedaży.

Sybase Polska zawarła umowę z Karpacką Spółką Gazownictwa w Tarnowie na dostawę 14 serwerów bazy danych Adaptive Server Enterprise. Posłużą one jako podstawa systemu obsługi zakładu gazowniczego “MeGaz” warszawskiej firmy Cross. Wartość kontraktu opiewa na sumę 1,5 miliona złotych. Oprócz dostawy technologii, Sybase zapewni również wsparcie techniczne.

Umowa zawarta z Karpacką Spółką Gazownictwa zobowiązuje Sybase do dostawy platformy technologicznej dla systemu MeGaz oraz opieki technicznej. Obecnie system obsługi zakładu gazowniczego warszawskiej firmy Cross wdrażany jest w 10 spośród 23 zakładów gazowniczych działających na terenie Polski.

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry