Wzrost przychodów Lawson Software

Firma Lawson Software przedstawiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku finansowego 2008 zakończony 31 sierpnia 2007 r. Przychody obliczone zgodnie z zasadami GAAP (amerykańskim kodeksem praktyki księgowej) wyniosły 187,4 mln USD, czyli o 16 procent więcej w porównaniu z 161,8 mln USD w tym samym okresie ubiegłego roku. Łączne przychody zwiększyły się we wszystkich trzech …

Wzrost przychodów Lawson Software więcej »