Uprawa roślin i nowe prawo UE w zakresie ich zdrowia

14 grudnia 2019 roku wprowadzono w Unii Europejskiej nowe zasady w zakresie produkcji i obrotu materiałem roślinnym. Mają one za zadanie znacznie podnieść zdrowotną wartość roślin. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy wprowadzają jednocześnie nowe regulacje, a także rozszerzają dotychczas obowiązujące wymogi fitosanitarne.

Rośliny uprawiane zgodnie z nowym prawem UE

Podmioty podlegające wpisowi do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

W nowych regulacjach pojawiły się zasady związane z zakresem podmiotów, które podlegają wpisowi do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Takiemu zobowiązaniu są od tej pory podporządkowani producenci, dystrybutorzy, a także sprzedawcy danego roślinnego materiału na obszarze Unii Europejskiej. Ponadto podlegają mu eksporterzy i importerzy wszelkich towarów pochodzenia roślinnego.

Nowe regulacje stanowią również o podmiotach, posiadających wpis do aktualnych rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez PIORIN (Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Od tej pory (zasada weszła w życie 14 grudnia 2019) automatycznie staną się oni podmiotami, które wpisuje się do rejestru podmiotów profesjonalnych, przy czym koniecznością jest aktualizacja danych. Z kolei podmioty, które dotychczas nie były objęte tym obowiązkiem muszą zarejestrować się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN).

Paszporty roślin – nowe prawo

Na skutek omawianych wcześniej Rozporządzeń rozszerzeniu ulega także zakres materiałów roślinnych, które muszą być zaopatrzone w paszporty, podczas ich przemieszczania na terytorium Unii Europejskiej. Nowe prawo paszportów roślin stwierdza, że paszportowaniu mają podlegać wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, a także niektóre nasiona.

Odstępstwem od tego wymogu są małe ilości roślin, które są dostarczane wyłącznie oraz w sposób bezpośredni użytkownikom ostatecznym. Do takich osób zalicza się osoby prywatne nabywające rośliny wyłącznie na potrzeby nie związane z zarobkiem. Nowe prawo paszportów roślin nie wyłącza zaś z obowiązków paszportowania roślin, które są sprzedawane przez Internet. Ponadto doszło do zasadniczych zmian w sposobach wydawania paszportów dla roślin. Do oceny zdrowotności oraz zaopatrywania w paszporty zobligowane są podmioty wybrane prze WIORIN.

Import roślin i materiałów pochodzenia roślinnego

W nowych przepisach pojawiają się również informacje co do kwestii importu roślin i materiałów pochodzenia roślinnego w Unii Europejskiej. Import i wszelkie czynności z nim związane odbywają się poprzez internetowy system TRACES NT, obowiązujący względem wszystkich państw członkowskich. Zwiększono również zakres towarów, które są uregulowane przepisami fitosanitarnymi.

Prawo a przycinanie krzewów i drzew

Warto zapoznać się także z aktualnie obowiązującymi przepisami podczas czynności takich jak przycinanie krzewów i drzew. Znikł bowiem obowiązek wydawania zezwolenia przez władze miasta w związku z tego rodzaju zabiegami.

Obecnie przycinanie krzewów lub drzew jest dozwolone w dwóch przypadkach:

 1. Po pierwsze więc jeżeli znajdują się one na terenie nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej i są usuwane w celach, które nie wiążą się z prowadzeniem żadnej działalności gospodarczej.
 2. Po drugie zaś można wykonywać przycinanie, o ile na nieużytkach chce się przywrócić działalność rolniczą. W innych przypadkach takie prace są zabronione i wymagają pozwolenia.

Uprawa roślin i ich ochrona

Uprawa roślin jest obecnie przyporządkowana przepisom regulującym ich ochronę. Konieczne jest działanie zgodnie z prawem, jako że w przypadku wszelkich niezgodności grozi kara grzywny. Wymogi uprawy roślin są następujące:

 • Integrowana Ochrona Roślin – zakłada, że przed każdym opryskiem roślin należy wykorzystywać wszelkie dostępne działania ochrony roślin przed agrofagami.
 • Preparaty wyłącznie zarejestrowane – takie działanie regulują pozwolenia i zezwolenia ministra rolnictwa. Na stronie ministerstwa można sprawdzić dokładny spis takich środków.
 • Zachowanie odpowiednich warunków wykonywania wszelkich czynności – a więc np. sprzętu używanego do oprysków i innych prac związanych z uprawą roślin.

Artykuł powstał przy współpracy z internetowym sklepem ogrodniczym Podkarpackiesady.pl.

Internetowy Sklep Ogrodniczy PodkarpackieSady

Autor artykułu:
Krzysztof Michałowski – polonista, copywriter.

Źrodła:

Wpisy promowane

 • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
  Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
 • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
  Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry