Uprawa roślin i nowe prawo UE w zakresie ich zdrowia

14 grudnia 2019 roku wprowadzono w Unii Europejskiej nowe zasady w zakresie produkcji i obrotu materiałem roślinnym. Mają one za zadanie znacznie podnieść zdrowotną wartość roślin. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy wprowadzają jednocześnie nowe regulacje, a także rozszerzają dotychczas obowiązujące wymogi fitosanitarne.

Rośliny uprawiane zgodnie z nowym prawem UE

Podmioty podlegające wpisowi do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

W nowych regulacjach pojawiły się zasady związane z zakresem podmiotów, które podlegają wpisowi do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Takiemu zobowiązaniu są od tej pory podporządkowani producenci, dystrybutorzy, a także sprzedawcy danego roślinnego materiału na obszarze Unii Europejskiej. Ponadto podlegają mu eksporterzy i importerzy wszelkich towarów pochodzenia roślinnego.

Nowe regulacje stanowią również o podmiotach, posiadających wpis do aktualnych rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez PIORIN (Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Od tej pory (zasada weszła w życie 14 grudnia 2019) automatycznie staną się oni podmiotami, które wpisuje się do rejestru podmiotów profesjonalnych, przy czym koniecznością jest aktualizacja danych. Z kolei podmioty, które dotychczas nie były objęte tym obowiązkiem muszą zarejestrować się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN).

Paszporty roślin – nowe prawo

Na skutek omawianych wcześniej Rozporządzeń rozszerzeniu ulega także zakres materiałów roślinnych, które muszą być zaopatrzone w paszporty, podczas ich przemieszczania na terytorium Unii Europejskiej. Nowe prawo paszportów roślin stwierdza, że paszportowaniu mają podlegać wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, a także niektóre nasiona.

Odstępstwem od tego wymogu są małe ilości roślin, które są dostarczane wyłącznie oraz w sposób bezpośredni użytkownikom ostatecznym. Do takich osób zalicza się osoby prywatne nabywające rośliny wyłącznie na potrzeby nie związane z zarobkiem. Nowe prawo paszportów roślin nie wyłącza zaś z obowiązków paszportowania roślin, które są sprzedawane przez Internet. Ponadto doszło do zasadniczych zmian w sposobach wydawania paszportów dla roślin. Do oceny zdrowotności oraz zaopatrywania w paszporty zobligowane są podmioty wybrane prze WIORIN.

Import roślin i materiałów pochodzenia roślinnego

W nowych przepisach pojawiają się również informacje co do kwestii importu roślin i materiałów pochodzenia roślinnego w Unii Europejskiej. Import i wszelkie czynności z nim związane odbywają się poprzez internetowy system TRACES NT, obowiązujący względem wszystkich państw członkowskich. Zwiększono również zakres towarów, które są uregulowane przepisami fitosanitarnymi.

Prawo a przycinanie krzewów i drzew

Warto zapoznać się także z aktualnie obowiązującymi przepisami podczas czynności takich jak przycinanie krzewów i drzew. Znikł bowiem obowiązek wydawania zezwolenia przez władze miasta w związku z tego rodzaju zabiegami.

Obecnie przycinanie krzewów lub drzew jest dozwolone w dwóch przypadkach:

  1. Po pierwsze więc jeżeli znajdują się one na terenie nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej i są usuwane w celach, które nie wiążą się z prowadzeniem żadnej działalności gospodarczej.
  2. Po drugie zaś można wykonywać przycinanie, o ile na nieużytkach chce się przywrócić działalność rolniczą. W innych przypadkach takie prace są zabronione i wymagają pozwolenia.

Uprawa roślin i ich ochrona

Uprawa roślin jest obecnie przyporządkowana przepisom regulującym ich ochronę. Konieczne jest działanie zgodnie z prawem, jako że w przypadku wszelkich niezgodności grozi kara grzywny. Wymogi uprawy roślin są następujące:

  • Integrowana Ochrona Roślin – zakłada, że przed każdym opryskiem roślin należy wykorzystywać wszelkie dostępne działania ochrony roślin przed agrofagami.
  • Preparaty wyłącznie zarejestrowane – takie działanie regulują pozwolenia i zezwolenia ministra rolnictwa. Na stronie ministerstwa można sprawdzić dokładny spis takich środków.
  • Zachowanie odpowiednich warunków wykonywania wszelkich czynności – a więc np. sprzętu używanego do oprysków i innych prac związanych z uprawą roślin.

Artykuł powstał przy współpracy z internetowym sklepem ogrodniczym Podkarpackiesady.pl.

Internetowy Sklep Ogrodniczy PodkarpackieSady

Autor artykułu:
Krzysztof Michałowski – polonista, copywriter.

Źrodła:

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top