VoIP – ekspansja w Europie Środkowej i Wschodniej

Według najnowszych badań, przeprowadzonych przez IDC na jedenastu rynkach Środkowej i Wschodniej Europy (z wyjątkiem Rosji), w porównaniu z rokiem 2004 wolumen ruchu VoIP powiększy się ponad pięciokrotnie w tym roku, a w przyszłym ponad trzykrotnie. Tymczasem wartość rynku VoIP zwiększy się ponad dwukrotnie w tym roku, a do 2006 wzrośnie o 80%. VIP, choć jest wciąż względnie małą częścią rynku małą częścią całkowitego rynku telefonii, ostatecznie stanie się technologią wyboru dla ludzi biznesu oraz konsumentów chcących zredukować swoje miesięczne rachunki telefoniczne. Jednak całkowite wydatki zmniejszą się po kilku latach boomu, jako że VoIP będzie coraz bardziej powiązany z pakietami opartymi na szerokopasmowych usługach.

– Gwałtowny rozwój technologii szerokopasmowej w ubiegłym i bieżącym roku pozwolił uzyskać dostawcom VoIP dostęp do solidnej bazy klientów świadomych nowoczesnych rozwiązań branży ICT – mówi Emir Halilovic, Senior Analyst, Communications, IDC CEMA. – Co więcej, obecność tych powiązań otworzyła drzwi do innych operatorów, stwarzając bardziej konkurencyjne środowisko telefonii i dalsze uzupełnienie paliwa w postaci VoIP jako usługi samej w sobie, jak również prawdopodobną wartość dodaną do innych usług internetowych.

Z powodu potencjalnych oszczędności, zainteresowanie wśród małych urzędów i małych lub średnich firm przyspieszy sprzedaż usługi wśród konsumentów w najbliższej przyszłości. Sektor MSP będzie adaptować rozwiązania VoIP chętniej niż duże przedsiębiorstwa, ponieważ ich potrzeby telefoniczne – jako mniejszych organizacji – zaspokoją standardowe funkcje rozwiązania (np. nieograniczone połączenia na terenie Unii Europejskiej).

– Większość połączeń VoIP to rozmowy międzynarodowe. Jest bardzo prawdopodobne, że tak zostanie w najbliższej przyszłości – wyjaśnia Halilovic. – To się zmieni jak tylko usługi VoIP staną się dostępne szerzej. Przewidujemy, że ostatecznie ilość rozmów krajowych dorówna lub przewyższy liczbę tych międzynarodowych.

Polska była największym pojedynczym rynkiem krajowym dla ruchu VoIP i wydatków w roku 2004 i będzie nadal w 2005. Węgry były drugim co do wielkości krajem, a Czeska Republika trzecim. Razem te trzy kraje stanowią w przybliżeniu 47% całkowitego rynku Środkowej i Wschodniej Europy w wypadku rynku usług VoIP. Od 2004 do końca 2005 roku, wszystkie te trzy kraje zanotują ponad pięciokrotny wzrost ilości minut w ramach VoIP.

– Należy mieć na uwadze, że gwałtowny wzrost wynika z faktu, iż zaczynamy od całkiem małej bazy – tłumaczy Halilovic. – Po roku 2006 wzrost rocznego ruchu spadnie do wysokich liczb dwucyfrowych, a wydatki do średnich liczb dwucyfrowych.

Przedstawicielstwa IDC w Środkowej i Wschodniej Europie analizują rynki usług VoIP w latach 2005 do 2009 w jedenastu krajach Środkowej i Wschodniej Europy (Bułgaria, Chorwacja, Republika Czech, Estonia, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia). Studia te zawierają dane z prognoz i analiz dotyczące ilości wychodzących rozmów użycia (MOUs) dla IP ruchu przy użyciu głosu i segmentów wychodzących ruchu VoIP i wydatków na VoIP przez miejscowych biznesowych użytkowników. Informacje zawarte w badaniach są niezbędne dla sieci telekomunikacyjnych, dostawców IP i Internetu – oferentów VoIP i spokrewnionych, udoskonalonych usług IP na rynku telekomunikacyjnym Europy Środkowej i Wschodniej.

Wyniki badań oraz prognozy dotyczące rozwoju VoIP, technologii mobilnych oraz RFID w Europie Środkowej i Wschodniej IDC Polska przedstawi podczas konferencji 27 kwietnia 2006 r. w Warszawie,organizowanej w ramach IDC Telecommunication Forum 2006.

http://www.idcpoland.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry