W IAB Polska powstała grupa robocza ds. e-commerce

W ramach IAB Polska powołano nową grupę roboczą dedykowaną e-commerce. Grupa stawia sobie za cel zwiększenie udziału zakupów internetowych w wydatkach konsumentów oraz kreowanie pozytywnego wizerunku sklepów i zakupów online.

Nowo utworzona grupa robocza IAB ds. e-commerce ma za zadanie budować pozytywny wizerunek zakupów online, które często uważane są za tanie ale mniej bezpieczne. Przedstawiciele grupy stawiają sobie za cel podnoszenie jakości i bezpieczeństwa e-handlu w Polsce. Zajmą się także wypracowaniem metod promocji zakupów w internecie oraz tworzeniem rekomendacji dla e-sklepów.

„Wszyscy uczestnicy rynku e-commerce chcą, by nadal rósł on dynamicznie. W tym celu zachęcamy do wspólnego działania. Poprzez edukację rynku oraz konsumentów, możemy promować pozytywny wizerunek zakupów online. Pierwsze cele jakie sobie postawiliśmy są podstawą do kolejnych działań. Są też pierwszą deklaracją, że grupa uczestników rynku potrafi się porozumieć i chce działać wspólnie.” – mówi Tomasz Karwatka z Divante, szef grupy roboczej  e-commerce w IAB Polska.

W IAB Polska powstała grupa robocza ds. e-commerce 1W trakcie niedawnego spotkania, uczestnicy grupy e-commerce zaplanowali konkretne działania, które zamierzają zrealizować w 2011 roku. Wśród nich jest wypracowanie zestawu „zasad dobrego postępowania w e-commerce”, których przestrzeganie będzie potwierdzało wysoką jakość sklepu internetowego. Grupa zaplanowała również prowadzenie działań edukacyjnych mających pokazać, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać z zakupów w sieci. Członkowie grupy będą prezentować najciekawsze case study poświęcone działaniom z zakresu e-commerce.

„W ramach IAB Polska chcemy działać na rzecz zwiększenia świadomości rynku e-commerce w Polsce oraz realizować przedsięwzięcia, które będą wpływać na wzrost ilości zakupów dokonywanych przez internet. Zakupy online to oszczędność czasu, wygoda i bezpieczeństwo, nie tylko niskie ceny. Chcemy dostarczać konsumentom więcej informacji o rynku e-commerce i e-grocery, pokazywać skalę korzyści z robienia zakupów online oraz promować działania, które podniosą jakość i bezpieczeństwo e-handlu, zarówno pod kątem konsumenta jak i właściciela e-sklepu.” – mówi Beata Sitkowska z Hatetepe.

Razem z grupą ds. e-commerce w IAB Polska działa obecnie 16 grup roboczych dedykowanych marketingowi interaktywnemu oraz rozwojowi rynku internetowego w Polsce. Spotkania grupy roboczej e-commerce będą odbywały się raz w miesiącu w biurze IAB Polska.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry