Wspólna oferta wydawnictw Agora SA i IDG Poland SA

Portal Gazeta.pl oraz IDG.pl zawarły umowę o współpracy, która umożliwiła stworzenie pakietów reklamowych gwarantujących dotarcie do atrakcyjnych reklamowo grup docelowych o wyższej niż przeciętna sile nabywczej: osób z wykształceniem co najmniej średnim, kadry zarządzającej lub osób wykonujących wolne zawody.

Wspólna oferta składa się z kilku interesujących pakietów tematycznych (Informacja, Hobby, Rozrywka, Kadra Zarządzająca i IT, Communities) oraz pakietu głównego, obejmującego swoim zasięgiem cztery miliony użytkowników.

Oferta nie wchodzi w skład tradycyjnych cenników reklamowych.

http://www.idg.pl

http://www.gazeta.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top