Współpraca Microsoft i MSWiA

W Polsce z dwudniową wizytą gościł Kevin Turner, Chief Operating Officer w Microsoft Corporation. Jego spotkanie z Ludwikiem Dornem, Wicepremierem i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zaowocowało deklaracją rozszerzenia współpracy pomiędzy polską administracją publiczną a Microsoft Corporation.
Kevin Turner, Chief Operating Officer Microsoft Corporation oraz Ludwik Dorn, Wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas środowego spotkania, które odbyło się w siedzibie MSWiA w Warszawie, podjęli decyzję o kontynuacji i rozszerzeniu współpracy pomiędzy polską administracją publiczną a Microsoft. W ramach ustaleń zdecydowano o podpisaniu umowy Government Security Program (GSP), dzięki której polska administracja uzyska dostęp do nowych technologii i szerokiej wiedzy technologicznej, a także o planach uruchomienia w Polsce Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji, wspierającego rozwój rozwiązań dla administracji samorządowej.

Umowa Government Security Program (GSP)
W ramach dotychczasowej umowy Government Security Program (GSP), polska administracja miała m.in. zapewniony dostęp do kodu źródłowego Windows poprzez stworzoną w tym celu sieć łączności. Nowa umowa poszerza powyższy zakres współpracy o:
– dostęp do kodu źródłowego oprogramowania z rodziny Microsoft Office oraz Windows Vista,
– umożliwienie administracji publicznej wprowadzania własnych systemów kryptograficznych
do systemu Windows, co oznacza możliwość stosowania własnych metod i narzędzi kryptograficznych zintegrowanych z systemem operacyjnym,
– wsparcie procesów zachowania bezpieczeństwa, w tym znacznie rozszerzoną współpracę techniczną pomiędzy ekspertami obu stron i wsparcie ze strony inżynierów Microsoft
w sytuacjach kryzysowych.

Rozwiązania dla Samorządów. Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji (CORA) Microsoft w porozumieniu z MSWiA uruchomi w Polsce Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji, którego zadaniem będzie tworzenie specjalizowanych rozwiązań dla samorządów.

Uruchomienie Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji zaowocuje:
– stworzeniem centrum kompetencyjnego dla rozwiązań dla e-administracji, a w szczególności dla administracji samorządowej,
– obniżeniem kosztów wprowadzania technologii informatycznych w administracji samorządowej poprzez dostępność produktów informatycznych, rozbudowanej dokumentacji oraz dokumentacji wdrożeniowej itd.,
– szerokim dostępem do specjalizowanych aplikacji dla samorządów – produkty informatyczne, którymi dysponować będzie Centrum będą dostępne za darmo lub po kosztach,
– możliwością podnoszenia kwalifikacji kadr administracji (szkolenia technologiczne, szkolenia dotyczące prowadzenia projektów itp.),
– dostępem do wiedzy i zdobywaniem kwalifikacji przez pracowników administracji,
– promocją dobryk praktyk we wdrażaniu technologii informatycznych i wymianą informacji pomiędzy jednostkami administracji,
– promocją innowacyjności – produkty tworzone w ramach Centrum będą podlegały certyfikacji poprawności technicznej producenta lub dostawcy technologii,
– promocją innowacyjności – dostęp do technologii dla jednostek administracji, ale także dostęp dla polskich firm informatycznych, które będą mogły wykorzystywać produkty Centrum
do innych zastosowań w rozwiązaniach e-administracji.

Microsoft zadeklarował inwestycję w uruchomienie Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji kilkuset tysięcy złotych oraz przygotowuje pierwszy projekt, który będzie przekazany do Centrum.

Microsoft deklarując inwestycję chce zachęcić również inne firmy do współpracy w ramach Centrum i ma nadzieję, że do inicjatywy przyłączy się wiele znaczących przedsiębiorstw z rynku teleinformatycznego.

Powyższe projekty – zarówno projekt GSP, jak i projekt CORA –  powinny stać się przykładem udanej współpracy publiczno-prywatnej, mającej na celu usprawnienie procesu informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Dzięki nowym inicjatywom wdrażanie rozwiązań informatycznych w jednostkach administracyjnych będzie mogło przebiegać szybciej i sprawniej, a implementowane rozwiązania będą przystosowane do szczególnych wyzwań, jakie stawiane są przed administracją publiczną.

www.microsoft.com/poland

Wpisy promowane

Wydarzenia

dev.js Summit 2022
13.10.2022
semKRK#20
28.10.2022
Weź nasz patronat!
31.12.2022

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry