Współpraca PAP i Piar.pl

Serwis Informacji Zleconych PAP zostaje partnerem magazynu i vortalu o tematyce public relations – Piar.pl. W ramach nawiązanej współpracy Piar.pl zapewnia merytoryczne wsparcie w zakresie dostarczania najświeższych informacji z kraju i ze świata na temat branży public relations. Z kolei Serwis Informacji Zleconych PAP będzie prezentować na swoich stronach kolejne wydania magazynu Piar.pl.

Za pośrednictwem SIZ informacje na temat public relations trafią do użytkowników Codziennego Serwisu Informacyjnego oraz znajdą się na stronie WWW (zlecone.pap.com.pl). Będzie można się z nimi również zapoznać na Forum Firm Dziennika PAP. Dodatkowo dziennikarze pracujący w redakcjach magazynów branżowych i specjalistycznych otrzymają wiadomości z branży PR pocztą elektroniczną. Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez PAP.

– Współpracą z Piar.pl chcemy zwrócić uwagę branży PR na Serwis Informacji Zleconych jako na jedno z narzędzi, z których może korzystać w codziennych kontaktach z mediami. Chcemy także zaproponować branży wydawniczej nowy, niewykorzystywany dotychczas na naszym rynku, sposób docierania do dziennikarzy z informacją o własnych przedsięwzięciach – powiedziała Anna Pawłowska-Pojawa, kierownik Serwisu Informacji Zleconych PAP.

– Wspólne działania podejmowane z Serwisem Informacji Zleconych PAP sprzyjają popularyzacji branży public relations oraz wpływają na jej większą przejrzystość. Mamy nadzieję, że partnerstwo z SIZ PAP okaże się jednym z elementów budowania wizerunku branży PR w kraju – powiedziała Kinga Podraza, redaktor naczelna Piar.pl.

Serwis Informacji Zleconych PAP to wyjątkowy serwis w ofercie PAP. Wyjątkowy, bo to nie dziennikarze tworzą teksty, które są zamieszczane w SIZ. Informacje pochodzą bezpośrednio z rynku – od przedsiębiorstw działających w Polsce i za granicą. Wyjątkowy, bo dociera nie tylko do redakcji i dziennikarzy, ale także bezpośrednio do opinii publicznej – użytkowników Internetu. SIZ jest serwisem typu ‘original text’.

Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, z którego do PAP codziennie napływają tysiące informacji, nie zawsze tak istotnych, by natychmiast znaleźć odbicie w materiałach dziennikarskich, a przecież na tyle istotnych, żeby trafiły do wiadomości publicznej. Istotą serwisu jest przekazywanie komunikatów prasowych w niezmienionej formie. Dzięki temu SIZ pośredniczy w kontaktach między podmiotami rynkowymi a mediami.

W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych korzystanie z serwisów original text to standard przy planowaniu kampanii informacyjnych przedsiębiorstw. Tym bardziej, że oferują one możliwość dotarcia z wiadomościa do każdego kraju na świecie, do mediów tradycyjnych i tzw. nowych mediów, co w dobie powszechnego dostępu do informacji jest wartością nie do przecenienia. Także coraz więcej polskich przedsiębiorstw przekonuje się, że warto korzystać z dobrych wzorów i traktować SIZ jako partnera w planowaniu kampanii informacyjnych.

http://www.piar.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry