Wyniki finansowe Bankier.pl

Bankier.pl S.A. opublikował skonsolidowany raport finansowy za pierwszy kwartał 2009 roku. W tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 4,61 miliona złotych, a wypracowany przez Spółkę zysk netto wyniósł 502 tysiące złotych. Pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego, Bankier.pl S.A. pod względem przychodów ze sprzedaży osiągnął wynik wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Pierwszy kwartał 2009 roku był udany dla Bankier.pl S.A. Pomimo prognozowanych niskich dynamik wzrostu rynku reklamy internetowej oraz znacznego osłabienia rynku pośrednictwa finansowego, z których Spółka czerpie znaczące przychody, w pierwszych miesiącach 2009 roku Bankier.pl S.A. wypracował 4,61 miliona złotych przychodów ze sprzedaży. Dynamika przychodów za pierwszy kwartał wyniosła 7% w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku.

W pierwszym kwartale 2009 roku zysk netto Bankier.pl S.A. wyniósł 502 tysiące złotych, zysk brutto 628 tysięcy złotych, natomiast zysk operacyjny Spółki osiągnął wartość 478 tysięcy złotych. Rentowność netto Bankier.pl S.A. w tym okresie wyniosła 10,89%, rentowność brutto 13,62%, natomiast rentowność operacyjna 10,37%.

„Cieszą nas wyniki wypracowane w pierwszym kwartale, który z reguły jest jednym z najsłabszych okresów w roku dla większości spółek funkcjonujących na rynku mediów. Ogólne spowolnienie gospodarcze, które przekłada się na osłabienie w branży pośrednictwa finansowego oraz zdecydowanie niższe niż w latach ubiegłych prognozy dotyczące rozwoju rynku reklamy internetowej sprawiają, że wypracowane przez Spółkę wyniki finansowe możemy uznać za dobre” – powiedziała Joanna Kuzdak, Prezes Zarządu Bankier.pl S.A. „Wierzymy, ze podjęte przez nas działania będą miały jeszcze większe przełożenie na wyniki osiągane w kolejnych kwartałach”  – dodała Joanna Kuzdak.

Wyniki  kwartalne – I kwartał 2009 r. [dane w tys. pln]
przychody netto:     4 611
zysk operacyjny:     478
zysk brutto:     628
zysk netto:     502
EBITDA:     578

„Utrzymanie dobrych wyników było możliwe dzięki szybkiej reakcji Spółki na sytuację zaistniałą w końcówce ubiegłego roku na rynkach finansowych. Bankier.pl S.A. dostosował strategię w zakresie źródeł pozyskiwania przychodów oraz podjął szereg działań mających na celu optymalizację procesów biznesowych w kluczowych dla Spółki obszarach. Bankier.pl S.A. jednocześnie zdecydował się wzmocnić struktury odpowiedzialne za rozwój i realizuje plany związane z wdrożeniem nowych serwisów i usług” – powiedział Roman Bryś, Członek Zarządu Bankier.pl S.A.

Bankier.pl

Wpisy promowane

  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...
  • Ezoteryka a karty Tarota
    Stawianie Tarota to praktyka, którą wykorzystuje bardzo wiele osób. Jest to jeden ze sposobów, który umożliwia sprawdzenie tego co nas ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry