Wyniki raportu Administracja publiczna w sieci 2002

Na przełomie marca i kwietnia 2002 r. zespół Internetu Obywatelskiego
oceniał strony i witryny WWW ministerstw, urzędów wojewódzkich oraz urzędów marszałkowskich. Ocena prowadzona była według zaadoptowanej na polski użytek metody WAES (Website Attribute Evaluation System – Wielokryterialnego Systemu Oceny Serwisów Internetowych). Celem badania było upowszechnienie dobrych wzorów, wskazanie błędów i stworzenie podstawy do kolejnych ocen witryn instytucji sektora publicznego. Oceniano przejrzystość oraz interaktywność serwisów przyznając, zgodnie z metodyką WAES, pojedyncze punkty za wypełnianie zdefiniowanych wcześniej kryteriów.

Według powszechnego opinii (popartej obiektywnymi badaniami przeprowadzonymi w II połowie 2001 r. przez PBS na zlecenie Urzędu Służby Cywilnej) obywatele naszego kraju traktują osobiste wizyty w urzędach jako “zło konieczne”, nie spodziewając się ze strony urzędników ani szybkiego i pozytywnego załatwienia sprawy, ani życzliwego nastawienia, ani pomocy.

Jedną z dróg szybkiego i radykalnego podniesienia jakości udostępnianych obywatelom usług administracji publicznej oraz obniżenia kosztów obsługi obywateli i działania administracji, jest wykorzystywanie technik określanych zbiorczym pojęciem “Rząd on-line” lub “eGovernment”. Mowa tu nie tylko o informacyjnych serwisach i witrynach WWW urzędów i instytucji, ale także o udostępnianiu na oficjalnych stronach WWW formularzy do pobrania.

Kolejnym krokiem jest umożliwienie składania przez Internet oficjalnych podań i wniosków (w tym także na formularzach on-line i z możliwością wnoszenia wymaganych opłat). Rozwiązania takie są bardzo przydatne nie tylko w kontaktach obywatel-urząd, ale także a także między administracją a firmami, zwłaszcza małymi i bardzo małymi (mikrofirmy). Podmiotom gospodarczym oszczędzają cenny czas, zaś dzięki przejrzystości i unifikacji procedur oddalają od urzędników
podejrzenia o korupcję.

Przy wprowadzaniu nowych rozwiązań bardzo istotną kwestią jest mierzenie ich efektów i możliwość porównywania zmian w czasie. Do tej pory w porównania międzynarodowych – np. w badaniu rządowych witryn stron internetowych przeprowadzonym w 2001 r. przez zespół z USA – wypadaliśmy jako kraj znacznie poniżej naszej pozycji gospodarczej i gorzej od wielu uboższych od nas krajów (65. miejsce na 196 krajów świata).

Wyniki oceny zawarte zostały w raporcie “Administracja publiczna w sieci 2002 – czy rzeczywiście bliżej obywatela” .
W ramach przeprowadzonego badania oceniliśmy :
– 16 stron ministerstw
– 16 stron urzędów wojewódzkich
– 14 stron urzędów marszałkowskich (2 województwa są nieobecne w sieci – Kujawsko-Pomorskie oraz Warmińsko-Mazurskie).

Najwięcej punktów – 29 na 41 możliwych – otrzymał serwis Ministerstwa Finansów.

Wśród serwisów urzędów wojewódzkich najlepiej wypadł serwis
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (24 na 41 punkty WAES), a wśród urzędów marszałkowskich – serwis Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (28 punktów WAES).

Do najsłabszych serwisów należy odpowiednio: strona Ministerstwa Zdrowia (12 na 41 punkty WAES), strona Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (9 na 41 punkty WAES) oraz Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego (13 na 41 punkty WAES).

Generalnie najlepiej wypadła grupa serwisów ministerstw (średnia: 21,6). Grupa urzędów marszałkowskich uzyskała średnią 19,0 zaś urzędów
wojewódzkich: 17,8.

http://www.egov.pl/raport

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry