XLIII seminarium z cyklu Informatyka w administracji – Udostępnianie przez administrację publiczną infrastruktury dla sieci szerokopasmowych

5 bezpłatnych miejsc – zgłoś się!*

Celem spotkania jest:

 • przekazanie kompleksowych informacji w jaki sposób zaplanować i wdrożyć w życie działania związane z zaprojektowaniem i budową sieci szerokopasmowej z publicznym dostępem do Internetu
 • pokazanie możliwych modeli współpracy pomiędzy administracją a oferentami usług dostępowych
 • przedstawienie źródeł możliwości dofinansowania inwestycji w infrastrukturę
 • zwrócenie uwagi na to czego należy unikać przy planowaniu i wdrażaniu projektu.

Do udziału w seminarium zaproszeni są:

 • przedstawiciele jednostek administracji publicznej: jednostek samorządowych jak i administracji państwowej oraz przedstawiciele biznesu,
 • osoby odpowiedzialne za selekcję i zakup nowych produktów i technologii, zajmujące się zagadnieniami związanymi z Internetem, telekomunikacją, budową społeczeństwa informacyjnego.

W programie seminarium omówione zostaną zagadnienia:

 • Uwarunkowania regulacyjne udostępniania przez jednostki administracji publicznej infrastruktury dla celów tworzenia sieci dostępowych
 • Efektywność koordynacji wdrażania programów informatyzacji przez administrację publiczną
 • Nowoczesne technologie budowy sieci szerokopasmowych w kontekście potrzeb telekomunikacyjnych administracji publicznej oraz w świetle zasad narzucanych przez regulacje unijne (zasady otwartego dostępu, zachowania równowagi rynkowej i neutralności technologicznej)
 • Uwarunkowania technologiczne budowy infrastruktury telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowych
 • Znaczenie samorządu lokalnego w budowaniu dostępu do szerokopasmowego Internetu
 • Gmina, miasto lub powiat jako inwestor czy też jako operator – czyli jak wybudować i eksploatować sieć szerokopasmową

Do udziału w programie konferencji zaproszeni zostali:

 • Tomasz Kulisiewicz, ekspert rynku IT
 • Piotr Kołodziejczyk, Sekretarz Miasta Poznań
 • przedstawiciel firmy ELMAT
 • Wojciech Apolinarski, Sprint Sp. z o.o
 • dr Krzysztof Heller, InfoStrategia

Termin: 2 czerwca 2009 r.

Miejsce: Warszawa

Więcej informacji pod tym adresem internetowym.

* Bezpłatne zaproszenie dotyczy wyłącznie przedstawicieli sektora publicznego. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęte zgłoszenia zostaną potwierdzone na podany adres poczty elektronicznej.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry