XLIII seminarium z cyklu Informatyka w administracji – Udostępnianie przez administrację publiczną infrastruktury dla sieci szerokopasmowych

5 bezpłatnych miejsc – zgłoś się!*

Celem spotkania jest:

 • przekazanie kompleksowych informacji w jaki sposób zaplanować i wdrożyć w życie działania związane z zaprojektowaniem i budową sieci szerokopasmowej z publicznym dostępem do Internetu
 • pokazanie możliwych modeli współpracy pomiędzy administracją a oferentami usług dostępowych
 • przedstawienie źródeł możliwości dofinansowania inwestycji w infrastrukturę
 • zwrócenie uwagi na to czego należy unikać przy planowaniu i wdrażaniu projektu.

Do udziału w seminarium zaproszeni są:

 • przedstawiciele jednostek administracji publicznej: jednostek samorządowych jak i administracji państwowej oraz przedstawiciele biznesu,
 • osoby odpowiedzialne za selekcję i zakup nowych produktów i technologii, zajmujące się zagadnieniami związanymi z Internetem, telekomunikacją, budową społeczeństwa informacyjnego.

W programie seminarium omówione zostaną zagadnienia:

 • Uwarunkowania regulacyjne udostępniania przez jednostki administracji publicznej infrastruktury dla celów tworzenia sieci dostępowych
 • Efektywność koordynacji wdrażania programów informatyzacji przez administrację publiczną
 • Nowoczesne technologie budowy sieci szerokopasmowych w kontekście potrzeb telekomunikacyjnych administracji publicznej oraz w świetle zasad narzucanych przez regulacje unijne (zasady otwartego dostępu, zachowania równowagi rynkowej i neutralności technologicznej)
 • Uwarunkowania technologiczne budowy infrastruktury telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowych
 • Znaczenie samorządu lokalnego w budowaniu dostępu do szerokopasmowego Internetu
 • Gmina, miasto lub powiat jako inwestor czy też jako operator – czyli jak wybudować i eksploatować sieć szerokopasmową

Do udziału w programie konferencji zaproszeni zostali:

 • Tomasz Kulisiewicz, ekspert rynku IT
 • Piotr Kołodziejczyk, Sekretarz Miasta Poznań
 • przedstawiciel firmy ELMAT
 • Wojciech Apolinarski, Sprint Sp. z o.o
 • dr Krzysztof Heller, InfoStrategia

Termin: 2 czerwca 2009 r.

Miejsce: Warszawa

Więcej informacji pod tym adresem internetowym.

* Bezpłatne zaproszenie dotyczy wyłącznie przedstawicieli sektora publicznego. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęte zgłoszenia zostaną potwierdzone na podany adres poczty elektronicznej.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top