Zacznij.biz – pomysły biznes można zgłaszać do końca stycznia

Do końca stycznia trwa nabór projektów do trzeciej edycji konkursu Zacznij.biz, realizowanego przez PKPP Lewiatan i sieć Aniołów Biznesu – Lewiatan Business Angels. Patronem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

zacznij.bizUdział w konkursie mogą wziąć właściciele mikro i małych przedsiębiorstw z sektora High Tech, o dużym potencjale wzrostu, które generują już przychody z działalności i poszukują kapitału do sfinansowania dalszego wzrostu i ekspansji na rynku; pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci kierunków technicznych, którzy opracowali innowacyjny projekt i chcą przekształcić go w przedsięwzięcie biznesowe przy wsparciu finansowym i merytorycznym inwestorów prywatnych; pomysłodawcy z projektami z branży ICT, posiadających globalny potencjał rozwoju oraz poszukujących kapitału na sfinansowanie projektu (przygotowanie, rozpoczęcie, rozwój).

Uczestnictwo w konkursie ma być szansą na wzbudzenie zainteresowania swoimi projektami potencjalnych inwestorów, jak również możliwość pozyskania środków na rozwój i wdrożenie nowych technologii. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, które pomóc mają w opracowaniu biznesplanu oraz w zdobyciu umiejętności przydatnych w skutecznej prezentacji pomysłu inwestorowi.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.zacznij.biz.pl.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry