Zarządzanie zamówieniami Staffware

Staffware zaprezentował na tegorocznych targach ITU Telecom rozwiązanie Complex Order Management (COM) do zarządzania zamówieniami.

Nowe rozwiązanie adresowane jest do firm z sektora telekomunikacyjnego. Zaprojektowano je z myślą o najbardziej złożonych środowiskach zarządzania zamówieniami, które cechuje ogromna różnorodność potencjalnych odmian przebiegających procesów. Rozwiązanie COM, oparte na pakiecie oprogramowania Staffware Process Suite w Wersji 2, jest ukierunkowane na obsługę procesów i stanowi dopełnienie możliwości istniejących aplikacji BSS (Business Support System ž system wspomagania działalności firmy) i OSS (Office Support System ž system wspomagania pracy biura).

Do typowych problemów, którym muszą stawić czoła operatorzy telekomunikacyjni, należy opracowywanie i wykonywanie planu realizacji zamówień.

„W związku z wprowadzeniem w branży telekomunikacyjnej nowych usług, takich jak linia ADSL (asymetryczna cyfrowa linia abonencka) i usługi 3G, obserwujemy spore zainteresowanie rozwiązaniem Complex Order Management” – powiedział James King, dyrektor działu globalnych rozwiązań telekomunikacyjnych (Global Telecom Solutions) w firmie Staffware. „Zdaniem operatorów, niezwykle trudno jest świadczyć te usługi w sposób wydajny. Idealnym rozwiązaniem jest dla nich właśnie metoda umożliwiająca uproszczoną obsługę procesów związanych z zarządzaniem zamówieniami” – dodał James King.

Staffware zapewnia efektywną obsługę tych procesów z wykorzystaniem modułu Process Orchestrator oraz rozpowszechnionej już na rynku technologii Rules Engine. Rozwiązanie COM zapewnia pracownikom działu marketingu produktu (Product Marketing) możliwość kontroli nad tymi procesami, umożliwiając im konfigurowanie atrybutów produktów i usług w czasie rzeczywistym, odpowiednio do wymagań rynku.

Rozwiązanie COM stanowi również dopełnienie innych aplikacji do zarządzania zamówieniami. Udostępnia ono skonsolidowaną, niezależną warstwę do zarządzania procesami, tzw. Independent Process Layer, która ułatwia efektywniejsze działanie systemów. Warstwę tę opracowano w oparciu o koncepcję NGOSS (New Generation OSS ž system nowej generacji w zakresie wspomagania pracy biurowej). Uwzględnia ona m.in. dyrektywy sformułowane w ramach platformy eTOM Business Process Framework i modelu System Information/Data (SID).

http://www.staffware.com

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top