Żeby Polska… rozpoczęła cyfrowy start

Zakończenie trwającego od wielu lat procesu cyfryzacji nadawania telewizji i radia to jedno z najważniejszych wyzwań dla naszego kraju, które zamierza wspierać Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC).PIRC zrzesza firmy związane z radiodyfuzją cyfrową czyli metodą rozpowszechniania za pomocą fal radiowych dźwięków, obrazów i danych w postaci cyfrowej.
– Polska telewizja publiczna straciła już wyłączność na transmitowanie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie z powodu braku możliwości rozpowszechniania w technologii HD (High Definition). Sytuacja ta uniemożliwi większości Polaków oglądanie bezpośredniej transmisji wydarzeń sportowych. Będziemy starać się, aby to się nie powtórzyło w przypadku Mistrzostw EURO 2012. Mamy nadzieję, że przy współpracy ze znaczącymi ekspertami z branży i dobrą wolą władz – uda nam się to osiągnąć. Chciałbym podkreślić, iż cyfryzacja kraju w rozumieniu PIRC to kompozycja rożnych technologii cyfrowych, w tym również radiodyfuzji naziemnej. Także w tej sprawie Izba zamierza mówić donośnym głosem. Dlatego pragnę raz jeszcze podkreślić, iż PIRC nie preferuje żadnej z istniejących technologii radiodyfuzyjnych, mając pełną świadomość, iż skuteczna cyfryzacja Polski to ich mądre współistnienie – powiedział Jacek Silski, Prezes PIRC.

Statutowym zadaniem PIRC jest reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych firm, oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa, polityki społecznej i ekonomicznej wobec organów władzy publicznej. Izba występuje także do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie polityki gospodarczej, współdziała z innymi organizacjami – przede wszystkim z Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej. Oprócz tego PIRC organizuje szkolenia, prowadzi badania i doradztwo ekonomiczne a także wykonuje ekspertyzy w zakresie radiodyfuzji cyfrowej.

Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej kierują eksperci z branży – przedstawiciele firm od lat działających na polskim rynku. Prezesem zarządu PIRC jest Jacek Silski, założyciel i współwłaściciel spółki COMSAT International Poznań – producenta sprzętu satelitarnego COMSAT od 1992r., Członek Rady Głównej PKPP Lewiatan, autor likwidacji akcyzy na sprzęt satelitarny w 1996r. i twórca zaakceptowanych
przez parlament poprawek w ustawach dot. płatnej telewizji.
Wiceprezes zarządu Henryk Biały – Prezes spółki CORAB Olsztyn – największego producenta czasz-anten satelitarnych.
Wiceprezes zarządu Marek Sadowski – właściciel firmy Audax – Gdynia, współzałożyciel i pierwszy prezes SFBS.
Radę Nadzorczą tworzą: Krzysztof Surgowt, Prezes spółki ASTRA Polska – firmy reprezentującej największego globalnego operatora satelitarnego, autor, współtwórca  i konsultant wielu projektów
z zakresu telewizji płatnej, kablowej oraz usług szerokiego dostępu; Wojciech Soliński – Diomar Warszawa; Paweł Nazarewski – PN Standard Warszawa.
Rada Konsultacyjna to ważny element struktury PIRC, gdzie wypracowuje się stanowiska Izby w ważnych dla branży kwestiach.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry