Zmiany w cenniku Acxiom

Nowa propozycja Acxiom Polska obejmuje min. cenę bazową rekordu już od 65 groszy, obniżenie cen na kryteria selekcji, segmentacje oraz dane sensytywne.
Od 2 listopada b.r. zaczyna obowiązywać nowy cennik na wynajem oferowanych przez Acxiom baz danych. Do najważniejszych zmian wprowadzonych przez firmę należy zaliczyć znaczące obniżenie cen bazowych za wynajmowany rekord oraz uzależnienie wyceny kryteriów selekcji od wielkości nabywanej bazy oraz penetracji zmiennej w bazie.

„Prowadzimy systematyczne obserwacje rynku, zmian w branży i sposobu wykorzystywania danych zewnętrznych przez klientów, na podstawie których przynajmniej raz w roku, a zdarza się, że nawet raz na kwartał dokonujemy adekwatnych zmian w naszej ofercie” – mówi Leszek Konkel, Prezes Acxiom Polska. – „Reorganizacja cennika ma podnieść atrakcyjność baz Acxiom, szczególnie w kontekście akcji planowanych na koniec roku, oraz zachęcić klientów do testowania i prowadzenia kampanii na większych grupach docelowych. Rezygnując częściowo ze swojej marży, chcemy zwiększyć opłacalność akcji DM, co wpłynie korzystnie na ROI klientów i ich satysfakcję ze współpracy z nami. ”

Według nowego cennika Acxiom wynajęcie bazy o wolumenie przekraczającym 400 tys. rekordów kosztuje zaledwie 65 groszy za rekord, a w przypadku mniejszych baz (20 -100 tys. rekordów) cena bazowa nie przekracza 80 groszy. W cenie bazowej znajdują się także podstawowe kryteria selekcji takie jak płeć czy stan cywilny. Dużą zmianą w stosunku do dotychczasowych metod wyceny jest ‘uwolnienie’ cen za kryteria selekcji, które maleją wraz z wielkością wynajmowanych baz oraz uzależnione są od penetracji zmiennej w bazie. Przy dużych bazach, koszt dodatkowych zmiennych np. korzystania z ofert marketingu bezpośredniego, internetu, produktów finansowych i telekomunikacyjnych, wynosić będzie już od 2 groszy.

Kolejną nowością jest znaczne obniżenie cen na tzw. dane wrażliwe, dotyczące kupowania papierosów i alkoholu, za które klienci płacić będą od 20 do 30 groszy za rekord.

Chcąc zachęcić firmy do pełnego wykorzystywania potencjału posiadanych danych i bardziej precyzyjnych selekcji Acxiom proponuje także niższe koszty wzbogacania baz, scoringów oraz segmentacji.

www.acxiom.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry