Zmiany w strukturach sprzedaży Cormedia

Dom mediowy Cormedia wyodrębnił ze swoich struktur sprzedaży nową jednostkę – dział sprzedaży bezpośredniej. Nowy zespół wraz z działem sprzedaży agencyjnej będzie podlegał nowo utworzonemu stanowisku dyrektora handlowego.

Dział sprzedaży bezpośredniej tworzą obecnie trzy osoby: Katarzyna Tyburska, Urszula Podsiadło oraz Dorota Kochańska. Wyodrębnienie ze struktur sprzedaży działu klientów bezpośrednich było konieczne z dwóch zasadniczych przyczyn. Po pierwsze; ze względu na stale rosnącą liczbę kampanii realizowanych dla klientów końcowych. Po drugie; w odpowiedzi na oczekiwania marketerów, dla których istotnym elementem obsługi jest specjalizacja branżowa i tematyczna sprzedawców z którymi współpracują. Zarówno dział sprzedaży bezpośredniej, jak i dział odpowiadający za kontakty z agencjami będą podlegały nowo utworzonemu stanowisku dyrektora handlowego. Do stycznia 2009 cała sprzedaż Cormedia kierowana będzie przez dyrektora generalnego firmy, Iwo Gałeckiego.

Liczba kampanii i realizowanych projektów w ramach kontaktów z bezpośrednimi klientami jest tak duża, że pewne zmiany w strukturach sprzedażowych i podział obowiązków i zadań między różne zespoły był konieczny. Cała sprzedaż Cormedia podlegać będzie dyrektorowi handlowemu, który pojawi się w firmie najprawdopodobniej z początkiem roku. Trwają ostatnie rozmowy, a pozyskanie doświadczonego menedżera nie jest procesem szybkim. Do tego czasu sprzedażą kieruje dyrektor generalny firmy Iwo Gałecki. – komentuje Karol Kowalski, dyrektor strategiczny Cormedia.

Dom mediowy Cormedia zarządza między innymi tematyczną siecią reklamy internetowej BUDOWNICTWOonline, która ma największy zasięg wśród witryn i serwisów internetowych w kategorii Budownictwo i Nieruchomości (za Megapanel PBI/Gemius, sierpień 2008).

www.cormedia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top