Zmiany w zarządzie Bankier.pl

Gracjana Dykier, Członek Zarządu Bankier.pl S.A. złożyła rezygnację z pełnionej funkcji i w maju br. roku odejdzie ze spółki. Pracowała w Bankier.pl S.A. blisko 9 lat należąc do ścisłego grona kadry kierowniczej, która tworzyła spółkę praktycznie od początku jej istnienia.

W tym czasie Gracjana Dykier m.in. koordynowała prace nad przygotowaniem prospektu emisyjnego i wprowadzeniem Bankier.pl S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podczas blisko 9 letniej pracy w Bankier.pl S.A. pełniła m.in. funkcję Dyrektora Finansowego, Prokurenta oraz od maja 2008 roku funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansowo – administracyjny, w tym za sprawozdawczość finansową Grupy Kapitałowej Bankier.pl

„Praca w Bankier.pl S.A. od momentu powstania Spółki pozwoliła mi  z ogromną satysfakcją współtworzyć i obserwować jej rozwój od małego portalu, aż do osiągnięcia obecnej pozycji giełdowej spółki mediowej. O sukcesie w mojej ocenie zadecydowali przede wszystkim wyjątkowi ludzie współtworzący Grupę Kapitałową Bankier.pl i to im chciałabym szczególnie podziękować za blisko 9 lat wspólnej pracy.” – mówi Gracjana Dykier

„Chciałabym skorzystać z okazji i podziękować Gracjanie za jej wieloletnią pracę, zaangażowanie i nieoceniony wkład, jaki wniosła w rozwój spółki oraz życzyć jej wielu sukcesów zarównano w życiu zawodowym jak i osobistym ” – mówi prezes zarządu Bankier.pl SA Joanna Kuzdak.

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Gracjanę Dykier Spółka w najbliższym czasie planuje przekazanie obszaru finansowo – księgowego do obsługi przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną świadczącą tego typu usługi. Zarząd Spółki wraz z dotychczasowym członkiem zarządu odpowiedzialnym za pion finansowy będzie nadzorował proces outsourcingu usług księgowych służący optymalizacji procesów zarządzania Grupą Kapitałową Bankier.pl SA.

Bankier.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top