56% Polaków posiada w domu dostęp do Internetu

Ericsson Consumer Lab przeprowadził w 2009 roku kompleksowe badanie polskiego rynku teleinformatycznego z którego wynika, że  ponad połowa Polaków posiada w swoich domach dostęp do Internetu.

Aż 52% respondentów zadeklarowało posiadanie  w domu łącza szerokopasmowego, podczas gdy jedynie 4% przyznało, że z Internetem łączy się poprzez wdzwanianie (dial-up). W analogicznym badaniu firmy Ericsson w 2006 roku tylko 38% Polaków twierdziło, że posiada  szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wzrost penetracji Internetu jest bardzo wyraźny.

45% ankietowanych mieszkańców wsi zadeklarowało, że posiada w swoim domu łącze internetowe. Zadaje to kłam powszechnej opinii, że dominująca część użytkowników Internetu mieszka wyłącznie w miastach. Badanie wykazało, że jeżeli chodzi o penetrację Internetu nie ma aż tak dużej dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. W najlepszej sytuacji są mieszkańcy dużych miast (powyżej 200 tysięcy) – 7 na 10 spośród nich ma dostęp do Internetu.

Pomimo, że w Polsce rośnie odsetek gospodarstw wyposażonych w łącze internetowe w dalszym ciągu odbiega on od wyników, jakie zanotowały inne kraje objęte badaniem Ericsson Consumer Lab. Liderem pozostaje Szwecja z bardzo wysokim wskaźnikiem penetracji wynoszącym 91%. Wyższy niż w Polsce odsetek osób posiadających łącza internetowe w swoich domach odnotowano również w Wielkiej Brytanii (69%) oraz w Niemczech (61%).

Z badań firmy Ericsson wynika, że zapotrzebowanie na Internet oraz oparte na nim serwisy w Polsce jest wciąż bardzo wysokie. To duże wyzwanie dla operatorów telekomunikacyjnych, aby nadążyć za zmieniającym się stylem życia Polaków i rosnącymi wymaganiami, jakie stawiają oni dostawcom Internetu.

Wyniki badań Ericsson Consumer Lab Polska 2009: pod tym linkiem

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry