Bankier.pl szuka inwestora strategicznego

We wtorek, 20 maja 2008r. zarząd Bankier.pl S.A. podpisał z firmą CAG umowę o współpracy w zakresie doradztwa finansowego w procesie poszukiwania inwestora strategicznego. Oznacza to dla Bankier.pl S.A. rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora, który dokona nabycia od akcjonariuszy Spółki kontrolnego pakietu akcji Bankier.pl S.A.
Deklaracja woli zbycia znaczącego pakietu akcji przez część obecnych akcjonariuszy Bankier.pl S.A. spowodowała, że zarząd Spółki uznał, iż w jej interesie leży zapewnienie stabilnej struktury własnościowej. W związku z tym zarząd Bankier.pl zdecydował się na rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora strategicznego dla zapewnienia możliwości dalszego dynamicznego rozwoju Spółki.

„Do realizacji tego procesu niezbędne jest pozyskanie partnerów w postaci doradców i ekspertów, którzy będą wspierać zarząd w trakcie rozmów z potencjalnymi inwestorami” – powiedziała Joanna Kuzdak, prezes zarządu Bankier.pl S.A. „Przeanalizowaliśmy wiele ofert i propozycji z rynku, dlatego też śmiało mogę powiedzieć, że decydując się na współpracę z firmą CAG, wybraliśmy ofertę najbardziej dopasowaną do potrzeb Spółki i w najlepszy sposób zabezpieczającą jej interesy oraz interesy jej akcjonariuszy” – dodała Kuzdak.

Zatrudnienie profesjonalnego doradcy finansowego w ramach procesu poszukiwania inwestora strategicznego ma zapewnić maksymalną transparentność całego procesu oraz umożliwić Spółce i jej akcjonariuszom uzyskanie najbardziej korzystnych warunków, na których inwestor strategiczny zdecyduje się zainwestować w Spółkę.

Proces poszukiwania inwestora strategicznego dla Bankier.pl S.A. ma mieć na celu pozyskanie jako inwestora podmiotu, który dokona nabycia od obecnych akcjonariuszy Spółki akcji w liczbie co najmniej 50%+1 akcja z ogólnej liczby akcji Bankier.pl S.A.

W chwili obecnej wiodącymi akcjonariuszami Bankier.pl S.A. są fundusze MCI Management (20,9%) oraz klienci BZ WBK AIB Asset Management SA (20,13%), wśród akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji są również: TFI Allianz Polska SA (7,74%), Noble Funds FIO (5,02%).

„W momencie wyboru doradcy finansowego rozpoczyna się proces poszukiwania inwestora strategicznego dla Bankier.pl.” – powiedziała Joanna Kuzdak, prezes zarządu Bankier.pl. „Proces ten może trwać od czterech do sześciu miesięcy i jest uzależniony od wielu czynników, takich jak np. liczba zainteresowanych podmiotów po stronie potencjalnych inwestorów.” – dodała Kuzdak.

CAG jest firmą specjalizującą się w doradztwie finansowym w zakresie fuzji i wykupów ze szczególnym uwzględnieniem transakcji sprzedaży spółek bądź pozyskania dla nich inwestora strategicznego. W przeszłości CAG świadczyła usługi doradcze w zakresie zakończonych sukcesem procesów sprzedaży znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych, w tym sprzedaży 65% akcji spółki Mieszko oraz znacznego pakietu akcji spółki AMS.

Ponadto CAG doradzała również,  w zakończonym ostatnio procesie pozyskania inwestora dla spółki Bolix, sprzedaży sieci sklepów Żabka, sprzedaży sieci sklepów Nomi oraz sprzedaży alternatywnego operatora telekomunikacyjnego Energis.

„Naszą współpracę z Bankier.pl nawiązaliśmy po raz pierwszy w roku 2001, kiedy CAG doradzała w procesie podwyższenia kapitału spółki objętego przez fundusze private equity BMP oraz CEEV.  W chwili obecnej, siedem lat później, Bankier.pl stał się liderem finansowego segmentu Internetu, co spowodowało, że swoje zainteresowanie spółką wyraża wielu potencjalnych inwestorów strategicznych. CAG z przyjemnością będzie współpracowała z zarządem Bankier.pl celem uzyskania najlepszych możliwych warunków transakcji dla Bankier.pl i jej akcjonariuszy.” – powiedział Edward MacDonald, partner zarządzający CAG.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry