Barometr Inwestora w portalu Gazeta.pl

Od wczoraj w portalu Gazeta.pl dostępny jest Barometr Inwestora. Barometr pozwala na porównanie różnych metod oszczędzania, a w efekcie wybór najkorzystniejszej z punktu widzenia użytkownika barometru.

Barometr przedstawia rentowność inwestycji w wybrane instrumenty rynku finansowego. Prezentowane są maksymalne, średnie i minimalne wartości wskaźnika rentowności nominalnej oraz zysku efektywnego z kwoty 1 000 zł, w wybranym przez Użytkownika okresie, w odniesieniu do następujących inwestycji:

giełda (z uwzględnieniem sektorowych indeksów rynkowych: WIG-Telekom., WIG-Spożyw., WIG-Banki, WIG-Budow, WIG-Info)
obligacje notowane na GPW
fundusze (z uwzględnieniem: OFI Akcji, OFI Obligacji, OFI Zrównoważone, OFI Zagraniczne oraz Ubezpieczeniowych Funduszy Inwestycyjnych)
lokaty złotowe dla Klientów indywidualnych
rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR)
waluty notowane w NBP

Dla danego rodzaju inwestycji wyznaczane są dwie wielkości Rentowność nominalna w procentach (stopa zwrotu z inwestycji w danym okresie) oraz Zysk efektywny w złotych (zysk uzyskany w danym okresie z inwestycji 1 000 zł, po uwzględnieniu – w zależności od rodzaju inwestycji – określonych kosztów, kapitalizacji, bądź podatku od dochodów kapitałowych).

Barometr Inwestora został przygotowany we współpracy z firmą 3W (Portfel.pl), która jest odpowiedzialna za pozyskiwanie i analizowanie danych finansowych oraz ich prezentację graficzną. Stopa zwrotu z inwestycji w wybrane instrumenty finansowe na przestrzeni miesiąca, kwartału i roku, będzie również publikowana w Gazecie Wyborczej.

http://www.gazeta.pl/barometr

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top